Neeilinis lpsk valdybos posėdis

Darbotvarkė:


Posėdžio metu bus aptrata esama padėtis: darbo grupių veikla, susitikimas su pramoninkais, susitikimas su nepriklausomomis profesinėmis sąjungomis, mitingo (data, reikalavimai).


Bus pateikta informacija dėl darbo grupės siūlymų LR Vyriausybei sprendžiant gyvenamųjų namų centrinio šildymo kainų mažinimo problemas.


Bus aptarti LR politinių partijų ir profesinių sąjungų susitarimo projekto variantai.


Kiti klausimai.


 


Renginio vieta – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos būstinė J.Jasinskio g. 9 (III a. salė).


 


 


LPSK informacija


www.lpsk.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!