Rokiškio švietimo profsąjungininkams dar vieną kadenciją vadovaus erikas gaigalas

Konferencijoje dalyvavo 70 delegatų iš 76 išrinktų ir gausus būrys svečių:
LŠPS pirmininkas A. Jurgelevičius, Visagino susivienijimo pirmininkė G. Gusakovienė. Rokiškio rajono vicemeras
E. Vilimas, Rokiškio rajono švietimo skyriaus vedėjas A. Laužadis, Rokiškio švietimo centro drektorė E. Mikulėnienė,
rajono švietimo įstaigų vadovų asociacijos pirmininkas A. Tymukas, bei šios organizacijos nariai – mokyklų direktoriai J. Bulavas, G. Matiekus, S. Kazanavičienė, D. Guzienė, R. Cegelskienė.


Konferencijos metu buvo apžvelgta susivienijimo veikla 2008-2011 m. Ją konferencijos dalyviai ją įvertino gerai. Buvo pristatyta ir patvirtinta finansinės veiklos ataskaita. Konferencijos svečiai atsakė į dalyvių klausymus. LŠPS pirmininkas A. Jurgelevičius supažindino susirinkusiuosius su pastarojo meto profsąjungos darbais.


Po pietų vykusioje antroje konferencijos dalyje buvo renkami organizacijos vadovai. Dar vienai kadencijai susivienijimo pirmininku išrinktas E. Gaigalas. Jo pavaduotoja išrinkta Jolanta Vygėlienė.


 


 


RŠDPS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!