Lietuvoje bedarbių – daugiau

Per savaitę teritorinės darbo biržos bedarbio statusą suteikė 5,2 tūkst. asmenų – penktadaliu daugiau nei praeitą savaitę. Palyginti su praėjusia savaite, jaunesnių kaip 25 m. amžiaus bedarbių įregistruota daugiau – 48,3 proc. (praeitą savaitę jie sudarė 32,1 proc.).


Daugiausia bedarbiais tapo asmenys, nedirbę laikotarpį iki 3 mėnesių – 30,6 proc. Ilgiau kaip 2 metus nedirbo 24,4 proc. registruotųjų, 14,9 proc. buvo bedarbiai nuo pusės iki dvejų metų. Niekur nedirbusių įregistruota 21,3 proc.


 


Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta 3,8 tūkst. bedarbių. Daugiausia iš jų – 74,4 proc. nusprendė dirbti savarankiškai, įsigiję verslo liudijimus, 23,2 proc. dirbs viešuosius darbus, 1,1 proc. įdarbinti subsidijuojant.


 


Liepos 1–7 dienomis padėta įsidarbinti 4,1 tūkst. bedarbių – daugiau nei prieš savaitę (3,3 tūkst.). Kiekvieną darbo dieną vidutiniškai į darbo rinką grįžo 1017 bedarbių, o prieš savaitę – 822.


 


Nuo liepos pradžios darbdaviai registravo beveik 3 tūkst. laisvų darbo vietų.


 


Nedarbo socialinio draudimo išmokos buvo mokamos 32,1 tūkst. (arba 13,9 proc.) registruotų bedarbių. Naujų paskirta 1154. Baigta mokėti beveik 1,7 tūkst. bedarbių, iš jų 29,1 proc. anksčiau laiko, jiems įsidarbinus.


 


 


pagal


LDB ir


VERSLO SAVAITĖS INFORMACIJĄ

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!