Darbdaviai pasiūlė daugiau darbo vietų

Per savaitę daugiau darbo ieškančių žmonių kreipėsi į darbo biržą. Kaip aiškina birža, tai įprasta metų pradžios situacija, kai daugiau žmonių registruojasi ketindami imtis individualios veiklos pagal verslo liudijimus. Bedarbio statusas suteiktas 6,4 tūkst. žmonių – tai yra 2,5 tūkst. daugiau nei ankstesnę savaitę. Jaunesnių kaip 25 m. amžiaus bedarbių įregistruota 479.


Sausio 7–13 dienomis darbdaviai įregistravo 2,2 tūkst. laisvų darbo vietų. Anot Darbo biržos, dėl šios priežasties padėta įsidarbinti per 3,2 tūkst. darbo ieškančių žmonių – tai yra 23,3 proc. daugiau negu prieš savaitę.


Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta 1,4 tūkst. asmenų. Verslo liudijimus įsigijo 0,9 tūkst. bedarbių.


Nuo pusės iki dvejų metų nedirbę žmonės (69,8 proc.) sudaro didžiausią bedarbiais tapusių asmenų dalį, atleisti iš darbo per paskutiniuosius šešis mėnesius – 16,1 proc., niekur nedirbę – 7,6 proc., ilgesnę kaip 2 metų užimtumo pertrauką turi 6,5 proc.


Savaitės pabaigoje nedarbo draudimo išmokos buvo mokamos 47,3 tūkst. arba 15,2 proc. registruotų bedarbių.


Per savaitę nedarbo draudimo išmokas baigta mokėti 2,4 tūkst. bedarbių, iš jų 24,1 proc. mokėjimas baigtas anksčiau laiko, nes jie įsidarbino.


 


 


DELFI