Milijonais skatins socialinę atsakomybę

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas įjungė žalią šviesą dar vienam svarbiam projektui, finansuojamam Europos socialinio fondo lėšomis. Šįkart – tai projektas, skirtas skatinti įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) plėtrą Lietuvoje. Tai didžiausias tokio pobūdžio projektas, remiamas Europos Sąjungos – iki šiol, bendradarbiaujant su įvairiomis organizacijomis, būdavo įgyvendinamos tik smulkios socialinę atsakomybę populiarinančios iniciatyvos.   


Beveik 5 mln. litų vertės projektas įgyvendinti pradedamas spalio mėnesį, ministrui D.Jankauskui pasirašius dvejus metus truksiančio projekto „VARTAI: Socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“ finansavimo ir administravimo sutartį su Jungtinių Tautų vystymo programa (JTVP) Lietuvoje.


„Verslo susidomėjimas socialine atsakomybe ir aktyvus jos principų taikymas veikloje rodo, kad socialiai atsakingas verslas yra neatsiejama ateities ekonomikos dalis. Esu tikras, kad modernus požiūris ir žmogiškumas gali paskatinti socialinės atsakomybės plėtrą, todėl visiems šio projekto dalyviams linkiu, kad socialinės atsakomybės idėjos kiltų iš širdies, kad jos taptų kelrodžiu padedant žmonėms, kuriant jiems šiuolaikiškas darbo vietas, saugant mus supančią aplinką ir vykdant kitą socialiai atsakingą veiklą“, – teigė ministras D. Jankauskas.


Šis projektas skirtas skatinti ĮSA principų versle taikymą, atsakingo vartojimo plėtrą Lietuvoje. JTVP Lietuvoje, įgyvendindama projektą, pritaikys savo tarptautinę patirtį siekdama sukurti būtinas sąlygas socialinės atsakomybės plėtrai mūsų šalyje, didinti savo veikloje tokius principus taikančių įmonių skaičių. Jį vykdant bus skatinamas įmonių konkurencingumas, saugios ir ekologiškai švarios aplinkos, skaidraus ir etiško verslo praktika.


Tikimasi, kad įgyvendinus projektą prie Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo iniciatyvos prisijungs ne mažiau kaip 57 įmonės ir net 59 įmonės parengs bei viešai paskelbs savo veiklos socialines ataskaitas. Taip pat numatoma, kad ne mažiau kaip 30 įmonių pradės taikyti socialinės atskaitomybės, aplinkos vadybos sistemas ir standartus.


Projekto metu didelis dėmesys bus skiriamas verslo ir nevyriausybinių organizacijų bendrų įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvoms skatinti ir įgyvendinti, parengti konsultantus ir patarėjus, kurie galėtų padėti praktiniais ĮSA klausimais.


Tam, kad įmonės būtų labiau linkusios įsitraukti į projektą, mokymo, įmonių įsivertinimo ir praktinius seminarus planuojama organizuoti pačiose įmonėse. Tiek darbuotojai, tiek darbdaviai bus mokomi, konsultuojami ir supažindinami su ĮSA plėtros galimybėmis, užsienio kompanijų patirtimi, bus atliekami ĮSA diegimo įmonėse ekonominės naudos ir ilgalaikio poveikio tyrimai.


Projektą kartu su Jungtinių Tautų vystymo programa įgyvendins Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“ bei Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras. Kartu su socialinių partnerių atstovais JTVP Lietuvoje organizuos praktinius seminarus, kuriuose bus aptariamos ĮSA plėtros galimybės, ĮSA principų diegimas versle didžiuosiuose miestuose ir regionuose.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos


informacija


www.socmin.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!