Šiandien įsigalioja šie įstatymai

Dauguma pakeitimų susiję su apskričių reforma, pradėta įgyvendinti dar praėjusiais metais, ir politiniu sprendimu panaikinti apskričių viršininkų pareigybes bei apskričių viršininkų administracijas, dalį funkcijų deleguojant ministerijoms, dalį – savivaldybėms. Dar prieš metus Lietuvos Respublikos Seimas priėmė netrukus įsigaliosiantį įstatymą, kuriuo pripažįstami netekusiais galios Apskrities valdymo įstatymas ir visi jį keitę įstatymai. Jame numatyta, kad apskričių viršininkų ir jų pavaduotojų pareigybės panaikinamos 2010 m. birželio 30 d. ir apskričių viršininkų administracijos likviduojamos teisės aktų nustatyta tvarka 2010 m. liepos 1 d..


 


Nuo kito mėnesio keičiasi ir kompensuojamojo uždarbio, reikalingo apskaičiuoti ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokas, skaičiavimo tvarka. Seimas priėmė Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriame įtvirtino, kad ligos atveju kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal apdrausto asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo ar profesinės reabilitacijos programos pradžios mėnesį (anksčiau – pagal asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas užpraeitą kalendorinį ketvirtį, buvusį prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo ar profesinės reabilitacijos programos pradžios mėnesį). Analogiškai numatoma skaičiuoti ir kompensuojamąjį uždarbį motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų dydžiams nustatyti – pagal asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš nėštumo ir gimdymo, tėvystės arba vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį (anksčiau – pagal asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per 12 kalendorinių mėnesių, buvusių prieš nėštumo ir gimdymo, tėvystės arba vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį). Pavyzdžiui, asmenims, įgijusiems teisę į pašalpą 2010-07-01, kompensuojamasis uždarbis bus skaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas, gautas iš laikotarpių nuo 2009-06-01 iki 2010-05-31.


Toks kompensuojamojo uždarbio skaičiavimas pagrįstas tuo, kad asmuo teisę į ligos pašalpą arba motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) išmokas gali įgyti mėnesio pradžioje, o duomenys apie asmens draudžiamąsias pajamas už praėjusį mėnesį dar nebus gauti. Todėl įtvirtinta kompensuojamąjį uždarbį skaičiuoti iš trijų ar dvylikos mėnesių, buvusių iki mėnesio, kurį prasidėjo asmens nedarbingumas, nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos, bet praleidžiant vieną mėnesį, reikalingą darbdavių pateiktos informacijos apdorojimui. Taip tikimasi, kad ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokos realiau atspindės ir racionaliau kompensuos prarastas pajamas draudiminiu laikotarpiu.


 


Tuo pačiu tikslu keičiamos ir Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo nuostatos dėl kompensuojamojo uždarbio skaičiavimo tvarkos.Šaltinis:


www.infolex.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!