Minint pasaulinę žuvusiųjų darbe dieną

Tęsiant šios atmintinos dienos tradiciją, degant atminimo žvakelei baltų žiedų fone,  tylos  minute pagerbti Utenos apskrities žmonės, kurie tą nelemtą dieną išeidami iš namų į darbą ir  neįtardami  klaikios lemties – amžiams į juos nebesugrįžo…


Utenos apskrities sekretorė Zita Ringelevičienė, tardama sveikinimo žodį pasidžiaugė, kad  profesinės sąjungos yra  šios prasmingos  dienos minėjimo iniciatorės, kad tai labai svarbu bei reikšminga. Svarbu – neužmiršti buvusių bendradarbių, draugų  ar pažįstamų. Visi jie  turėjo šeimas, svajojo, puoselėjo geresnio, gražesnio ir prasmingesnio gyvenimo viltis.


Valstybinės darbo inspekcijos Utenos skyriaus viršininkas Bronius Urbonas pateikė išsamų pranešimą: „Darbuotojų saugos ir sveikatos būklė bei tendencijos 2009–2010 metais Lietuvoje ir Utenos apskrityje“, pateikdamas daug skaudžių skaičių ir faktų. Tema „Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai  žmonėms,  dirbantiems pavojingus darbus“  pranešimą  skaitė Germa Meilienė – UAB „ SDG “ Utenos skyriaus direktorė.


Darbo  patirtimi šioje  srityje pasidalijo AB „Utenos  trikotažas„ saugos darbe inspektorius Stasys  Pačeka. Renginio dalyviai – Vilija  Bierontienė – AB „Utenos  trikotažas“, Birutė Zabarskienė – AB „Utenos  vandenys“ bei  Gintautas Baranauskas – AB „Utenos  šilumos  tinklai „ – profesinių  sąjungų pirmininkai – domėjosi  pranešimų metu pateikta informacija, kėlė klausimus ir aktyviai diskutavo darbuotojų saugos ir sveikatos  klausimais.


Renginį vedė Laimutė Taleikienė – LPSK socialinio dialogo koordinatorė, Utenos  apskrities Trišalės tarybos pirmininkė.


 


Utenos  regiono informacija