Pramonės profsąjungų asociacija susitiko su kandidatais

Susitikimo metu Raimondas Tamošauskas ir Rūta Osipavičiūtė, aptarė profesiniu sąjungų judėjimo problemas, kandidatai pristatė savo programas, būtinas struktūrų ir nario mokesčio reformas, veiklos prioritetus.
Po susitikimo į Asociacijos posėdį pakviesti LPSK pirmininkas A. Černiauskas bei teisininkė J.Cinaitienė, kurie buvo paprašyti paaiškinti realią situaciją dėl profesinių sąjungų pozicijos darbo santykių liberalizavimo darbo grupėje. Paprašyta, kad informacija apie veiklą šioje grupėje, apie tai su kuo profesinės sąjungos sutiko ar nesutiko būtų patalpinta internetiniame LPSK puslapyje, kad nebūtų dvejopo traktavimo ir būtų galima paaiškinti darbuotojams.Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija