Socialiniai pedagogai diskutavo apie savo veiklos prioritetus

Konferencijoje dalyvavo gausus būrys socialinių pedagogų, sugužėjusių iš visos Lietuvos, kuriuos šiltai pasveikino seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys Jonas Liesys, ŠMM viceministras Vaidas Bacys, Vaiko teisių apsaugos kontrolierės patarėja Ieva Kromelytė. Atvyko svečių ir iš kaimyninės Latvijos. Visus draugėn susibūrusius socialinius pedagogus vienijo bendras tikslas – pasidalyti gerąja darbo patirtimi, inovacijomis.


Visi konferencijos dalyviai gavo rekomendacinio pobūdžio metodinės literatūros, kuri padės socialiniams pedagogams  kvalifikuotai atlikti darbą. 


Konferencijoje dalyvavo Lietuvos švietimo profesinės sąjungos atstovės – socialinės pedagogės: Vaikų globos namų profsąjungų susivienijimo pirmininkė Vita Konovalovienė, Švenčionėlių vaikų globos namų profsąjungos pirmininkė Daiva Miller,  komiteto narė Zita Rukšėnienė, Antazavės vaikų globos namų profsąjungos pirmininkės pavaduotoja Marytė Šileikienė bei LŠPS konsultantas Romas Turonis.


Socialinio pedagogo profesinės veiklos paskirtis – vaiko socialinės gerovės siekis, negatyvios socializacijos ankstyvoji prevencija, socialinių gebėjimų ugdymas, vaikui reikalingų socialinių paslaugų teikimas, sudarant prielaidas sėkmingai augančio žmogaus socializacijai ir pilietinei brandai. Socioedukacinis darbas su socialiai pažeistais vaikais prašosi  atviros ir nuodugnios diskusijos, kurioje aktyviai dalyvaus LŠPS, o jos nariai – socialiniai pedagogai galės pareikšti savo nuomonę.


 


LŠPS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!