Uab „kauno autobusai“ pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis

Nuo 2009 m. gegužės mėnesio sudarius Darbo grupę, vyko profesinės sąjungos derybos su bendrovės administracija dėl naujos kolektyvinės sutarties projekto. Kolektyvinės sutarties galiojimo laikas baigiasi 2010 m. balandžio 2 d.


„Ypač sunku buvo priimti sprendimus dėl darbuotojų atlyginimų mažinimo, bet kitos išeities neturėjome, nes vietinio transporto biudžetas nuo 2008 iki 2010 metų sumažėjo apie 30 mln. litų.
Supratome, kad dėl nepakankamo turimo biudžeto darbdavys privalėjo mažinti darbo užmokesčio fondą 29,8 proc. Dėl to, tęsiant derybas, prieš priimant darbuotojų profesinei sąjungos komitetui sprendimą, organizavome susirinkimą su darbuotojais. Bendrovės darbuotojų susirinkime kovo 17 d. dalyvavo ir Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas”, – sakė „Kauno autobusų” darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis.


Bendrovės vadovas Mindaugas Grigelis taip pat dėkojo darbuotojams už supratingumą ir socialinio dialogo siekimą.


Po ilgų derybų su bendrovės administracija socialinio dialogo pagrindu nuspręsta, kad darbuotojams nuo 2010 m. balandžio 1 dienos iki 2010 m. gruodžio 31 d. vidutiniškai 10 proc. sumažintas pagrindinis atlyginimas ir sutarta kovo 26 d. organizuoti bendrovės darbuotojų konferenciją.


Bendrovės konferencija pritarė kolektyvinės sutarties projektui. Buvo išrinkta Darbo ginčų komisija ir Darbų saugos ir sveikatos komitetas iš trijų narių.


 


 


„Kauno autobusų” profesinės sąjungos informacija


 Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!