Lšmpsf pareiškimas

PAREIŠKIMAS


 


LŠMPSF reikalauja nedelsiant peržiūrėti pedagogų pensinį amžių  ir sudaryti jiems sąlygas išeiti į stažinę pensiją atidirbus mokykloje 25 metus.


Šalies pedagogams Andriaus Kubiliaus Vyriausybės programos 570 punkte žadama, kad bus sukurtas modelis, pagal kurį mokytojas, turintis ne mažesnį kaip 25 metų pedagoginio darbo stažą, galės anksčiau išeiti į pensiją ir gauti senatvės pensiją. Tačiau šito pažado ne tik nėra laikomasi, bet kaip ir kitiems darbuotojams, jiems kėsinamasi pailginti išėjimo į pensiją amžių iki 65 metų. Tai reiškia, kad absoliuti dauguma mokytojų privalės dirbti daugiau, kaip 40 metų.


Pedagoginė  veikla – sunkus, mokytojo sveikatą ir psichiką alinantis darbas. Šis darbas toks pat svarbus ir sudėtingas, kaip ir teisėtvarkos pareigūnų, kuriems sudarytos sąlygos po 20-ties tarnybos metų išeiti į pensiją. Valstybė neturėtų diskriminuoti švietimo sistemos teisėtvarkos struktūrų atžvilgiu. Sulaukus 50 – 55 metų mokytojui turi būti sudarytos sąlygos gauti pedagoginę pensiją ir suteikta teisė pačiam spręsti: tęsti pedagoginį darbą ar pasirinkti kokią nors kitą veiklos sritį. Taip sudarytume prielaidas į šalies švietimo sistemą įsilieti jauniems mokytojams ir tuo pačiu pagerbtume bei įvertintume ilgametį pedagogo darbą.


Atsižvelgiant į Vyriausybės programos nuostatas, įvertinant pedagoginio darbo sudėtingumą ir jo poveikį psichinei darbuotojo sveikatai, LŠMPSF reikalauja nedelsiant, kartu su socialiniais partneriais, pradėti kurti modelį, pagal kurį mokytojas, turintis ne mažesnį kaip 25 metų pedagoginio darbo stažą, galėtų anksčiau nutraukti pedagoginę veiklą ir gauti stažinę pensiją.


 


 


LŠMPSF informacija


www.svietimoprofsajunga.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!