Maistininkų kandidatas į lpsk pirmininko postą – r.tamošauskas

Juo tapo LMP Klaipėdos regiono koordinatorius Raimondas Tamošauskas. 
Apsvarstyti kiti LPSK IV-ojo suvažiavimo klausimai (įstatų, veiklos krypčių projektai), konstatuota, kad konfederacijoje būtinos esminės permainos, kurių ir žada siekti pasirinktas kandidatas.
Posėdyje patvirtinta 2009 metų LMP sąmata  bei sąmatos projektas 2010-iesiems, LMP pirmininkė bei AB „Nordic sugar Kėdainiai“ profesinės sąjungos pirmininkė pristatė informaciją dėl LMP metinės ataskaitinės konferencijos.


LMP konsultantas darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais pranešė apie socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo pasikeitimus. Aptarta kolektyvinių derybų įmonėse eiga ir rezultatai, LPSK socialinio dialogo stiprinimo regionuose projektas, kiti klausimai.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija


www.maistprofsajunga.lt 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!