Valstybės įstaigų darbuotojai galės dirbti trumpiau

Pagal dabartinį teisinį reguliavimą, nustatyta galimybė susitarti dėl kasdienės darbo laiko trukmės, bet nėra galimybės susitarti dėl kitokios nei 40 valandų darbo savaitės. Anot Vidaus reikalų ministerijos, rengusios šį nutarimo projektą, taip bus įgyvendintas teisinio aiškumo principas.

Valstybės ir savivaldybių įmonės, įstaigos ir organizacijos susitarimu su valstybės tarnautoju ar darbuotoju, dirbančiu pagal darbo sutartį, galės nustatyti trumpesnę nei 40 valandų darbo savaitę atsižvelgiant į atskiros įstaigos darbo organizavimo ypatumus ir valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, poreikius, už darbą apmokant proporcingai dirbtam laikui.

Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis priminė, jog 2010 metų biudžete viešajame sektoriuje darbo užmokesčio fondas yra sumažėjęs 10 proc., palyginti su 2009 metais, tad įstaigų vadovams tenka ieškoti išeičių, kaip taupyti,- arba atleisti darbuotojus, arba jiems mažiau mokėti.

“Kadangi atlyginimų mes direktyvomis nemažinome, vadinasi, turime sudaryti įstaigų vadovams lanksčias galimybes taupyti lėšas”, – teigė R.Palaitis.

Pasak ministro, iki šiol darbdaviai turėjo galimybę išleisti darbuotojus neapmokamų atostogų, tačiau tokia taupymo forma pasirodė nepriimta Vidaus reikalų sistemos darbuotojų profsąjungai. Šios sistemos darbuotojai neapmokamų atostogų metu netenka dalies socialinių garantijų, pavyzdžiui, susirgus, nedarbingumo pašalpos.

“Šiuo atveju jiems sutrumpinta darbo diena yra išeitis. Tose darbo vietose, kur reikalingos septynios darbo dienos ir visa para budėjimo, nebus galima taikyti naujos tvarkos. Bet, pavyzdžiui, ten, kur priima žmones, tai gal dirbs ne penki, o keturi langeliai, ir paslaugos kokybė, ko gero, nuo to nenukentės”, – sakė R.Palaitis.

Baimes, kad naujoji tvarka leis neatsižvelgti į darbuotojų nuomonę, ministras laiko nepagrįstomis.

“Kaip ir neapmokamų atostogų atveju, taip ir su sutrumpinta darbo diena, bus privaloma susitarti su darbuotoju”, – teigė R.Palaitis.


 


balsas.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!