Šiauliečiai supažindino švietimo ministrą su problemomis

Pusantros valandos trukusiame susitikime ministras atsakė į keletą šiauliečiams aktualių klausimų dėl savivaldybės švietimo įstaigų finansavimo, mokyklų tinklo pertvarkos eigos, savivaldos principų įtvirtinimo švietimo įstaigose, ugdymo kokybės siekių, pedagogų rengimo perspektyvų, aukštojo mokslo reformos ir t.t.


Šiaulių švietimo darbuotojų profsąjungos pirmininkė R.Jasmontienė ministrui įvardijo tris pagrindines pastarųjų mėnesių Šiaulių pedagogų problemas:
1) dėl savivaldybės finansinių problemų tebesitęsiantį ikimokyklinių pedagogų diskriminavimą;
2) smarkų mokytojų atlyginimų mažinimą neperpildytose mokyklose ne dėl mokytojų kaltės taikant „koeficiento žirkles“;
3) Šiaulių mokyklų tinklo optimizavimo problemas, keliančias grėsmę miesto pagrindinių mokyklų išlikimui.


Ministrui buvo įteikta „vaizdinė priemonė“ – aplankas dokumentų, atspindinčių dabartinę ikimokyklinių įstaigų darbuotojų situaciją Šiaulių mieste: kaip buvo vykdomas ir tebevyksta miesto biudžeto „taupymas“ ikimokyklinių pedagogų ir specialistų  sąskaita, kokiais nepabaigiamais skaičiavimais ir derybomis priversti užsiimti pedagogai, norėdami bent šiek tiek apginti savo teises.  


Ministras sutiko, kad ikimokyklinių įstaigų finansavimo situacija Šiauliuose labai problemiška, kad ją būtina skubiai spręsti ir kad ministerija nuosekliai rūpinsis ikimokyklinių įstaigų finansavimo gerinimu, siekdama formuoti „ikimokyklinį krepšelį“.


Pakankamai aiški ir ministerijos pozicija mokyklų tinklo klausimu: siekti optimalaus klasių komplektavimo grynose gimnazijose ir progimnazijose (pagrindinėse), kad visos švietimui skiriamos lėšos būtų panaudojamos kuo racionaliau. “Tuomet ir mokytojų atlyginimų mažėjimo problemos nebelieka,“ – tikino šiauliečius ministras. Kaip pasiekti, kad mokyklų tinklo pertvarką nulemiantys miesto politikai tą suprastų, švietimo ministras nepatarė.


Labiausiai švietimo darbuotojų atstovus nustebino ministro pasidžiaugimas, kad Šiaulių mieste problemų nėra neformaliojo ugdymo srityje, – pasirodo, miesto savivaldybė puikiai susitvarkė su neformaliojo ugdymo įstaigų finansavimu, neformaliojo ugdymo pedagogai patenkinti, ir neformalusis ugdymas Šiauliuose vykdomas sėkmingai.


Kadangi G.Steponavičius dalyvaus vasario 18 d. vyksiančioje respublikinėje Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų konferencijoje, šiauliečiai  rengiasi miesto švietimo darbuotojų  problemas kelti ir šiame renginyje, o aptarimo siekti ne tik su ŠMM, bet ir su LR Seimo Švietimo komitetu.


 


Šiaulių susivienijimo informacija


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!