Kaip išgyventi visagino mokykloms kai trūksta lėšų?

Praėjusią savaitę Visagino miesto savivaldybėje įvyko mero, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistų, miesto švietimo darbuotojų profesinės sąjungos susivienijimo atstovų ir Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos susivienijimo vadovų susitikimas.


Šio renginio organizavimo iniciatoriai – Visagino miesto švietimo darbuotojų profesinė sąjunga. Jos pirmininkė Gražina Gusakovienė dar lapkričio pabaigoje kreipėsi į miesto merą V. Račkauską siūlydama gruodžio pirmojoje pusėje organizuoti susitikimą, kuriame dalyvautų savivaldybės tarybos, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, profesinės sąjungos atstovai, mokyklų vadovai ir aptartų 2010 metų finansinių lėšų taupymo klausimus. 


Kreipimąsi profesinės sąjungos pirmininkė motyvavo tuo, jog jau lapkričio pagaigoje dauguma švietimo įstaigų vadovų dėl mokinio krepšelio lėšų trūkumo pradėjo ruošti priemonių planus, numatančius lėšų taupymą. Profesinė sąjunga baiminasi, kad mokyklų administracijų vienašališkai parengtos taupymo priemonės gali pakeisti ir net pabloginti darbo sąlygas.


Į šį kreipimąsi profesinės sąjungos pirmininkė sulaukė mero atsakymo, kuriame buvo pasakyta, jog toks pokalbis iki biudžeto priėmimo yra ankstyvas ir „neduos laukiamų rezultatų“. Be to, biudžetinės savivaldybės įstaigos yra savarankiški juridiniai asmenys, todėl patys formuoja savo biudžetą ir atsako už jo vykdymą. Meras priminė, jog 2010 metų Visagino savivaldybės planuotas biudžetas sumažintas 30-čia procentų, palyginus su 2009 metais, ir paragino profesinę sąjungą, kaip socialinį partnerį, drauge su savivaldybės administracija kreiptis į vyriausybę dėl biudžeto asignavimų padidinimo.


Toks atsakymas nepatenkino G Gusakovienės, todėl ji gruodžio viduryje vėl pasiūlė organizuoti susitikimą. Šį kartą jos kreipimasis buvo skirtas miesto tarybos nariams. Jame pateikti argumentai, teigiantys, jog  toks susitikimas būtinas, norint pasiekti trišalį (savivaldybė, darbdaviai, profesinė sąjunga) susitarimą, numatantį finansinių lėšų naudojimo ir taupymo strategiją sunkmečiu.


Kreipimesi į tarybos narius sakoma, jog ,,susitikimas po biudžeto patvirtinimo nebus pakankamai efektyvus, nes tada jau būtų nustatyti labai apibrėžti dialogo rėmai, kurie neleistų atsižvelgti į nuomonių įvairovę ar socialinių partnerių siūlymus. Susitikus prieš biudžeto patvirtinimą, yra galimybė ieškoti būdų, kaip taupyti finansines lėšas ne vien mažinant ir taip nedidelius darbuotojų atlyginimus, tuo labiau, kad taupymą  pirmiausia pajus techniniai mokyklų darbuotojai, gaunantys ir taip tik minimalią algą.  Todėl kreipiamės į visus Visagino savivaldybės tarybos narius, kviesdami asmeniškai paraginti merą, savivaldybės administracijos direktorių ir švietimą kuruojančius atsakingus valstybės tarnautojus, kad mūsų siūlomas susitikimas įvyktų prieš biudžeto tvirtinimą, kadangi taip būtų sudarytos sąlygos už sutartas taupymo priemones prisiimti atsakomybę ne tik savivaldybės bei mokyklų vadovams, bet ir kiekvienam darbuotojui. Tik skatindami ir aktyvindami socialinį dialogą, sėkmingai galime spręsti Visagino socialines – ekonomines problemas ir mažinti socialinę įtampą mieste.“


Tokia priešistorė. Jau minėta, kad susitikimas praėjusią savaitę (2010-01-07) įvyko. Jame daugiausiai kalbėjo miesto meras ir Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos susivienijimo pirmininkas Audrius Jurgelevičius. Ir pastebėtina, jog dialogas buvo gana nepaprastas. Po susitikimo paprašėme A. Jurgelevičiaus pasidalinti savo nuomone ir įspūdžiais.


– Jūs siūlote parengti kažką panašaus į trišalį susitarimą?
– Taip, mes siūlome tą patį, kas jau buvo pasiekta respublikiniu lygiu, kai socialinai partneriai pasirašė Nacionalinį susitarimą, numatantį taupymo priemones ekonominės krizės metu.
– Ką jūs siūlote?
– Tam, kad švietimo įstaigų lėšų taupymas vyktų civilizuotai, kad nebūtų pažeistos darbo, ekonominės ir socialinės darbuotojų teisės, kad nebūtų didinama socialinė įtampa kolektyvuose, mes siūlome protokoliniu susitarimu, kurį pasirašytų Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja (savivaldybės administracijos atstovas), visi švietimo įstaigų vadovai bei Visagino miesto švietimo darbuotojų profesinės sąjungos susivienijimo pirmininkė (darbuotojų atstovė), susitarti dėl kertinių lėšų taupymo politikos miesto švietimo įstaigose principų.Visagino miesto švietimo darbuotojų profesinės sąjungos susivienijimas įsipareigoja teikti teisinę bei organizacinę pagalbą dėl konsultacijų bei kolektyvinių sutarčių sudarymo.
– Mano supratimu, pagrindinis dialogas turi vykti tarp darbuotojų atstovų ir darbdavio– mokyklos administracijos. O koks tada savivaldybės vaidmuo?
– Mes siūlome, kad savivaldybė – kaip trečiasis susitarimo dalyvis bei įstaigų direktorių darbdavys – prisiimtų atsakomybę ir kontrolę dėl DK vykdymo.
– Tačiau šiandieninis susitikimas parodė, kad miesto meras nėra pasirengęs priimti Jūsų pasiūlymus.
– Sunku pasakyti, kodėl jis nesutinka dėl mūsų pasiūlymų. Man keista jo pozicija, be to, iš jo neišgirdau nė vieno racionalaus argumento. Toks siūlomas projektas šiandien svarstomas visose savivaldybėse, kuriose yra mūsų profesinės sąjungos. Štai vakar šiuo klausimu lankiausi Ukmergėje. Ten nekilo jokių problemų: meras ir kiti administracijos darbuotojai suprato mūsų pasiūlymus ir jiems pritarė, netgi pasidžiaugė, kadangi minėtas susitarimas padės visiems lengviau išgyventi. Toks mūsų teikiamas projektas svarstomas Elektrėnuose, Šiauliuose, Marijampolėje, ir niekur nebuvo tokio sunkaus pokalbio su administracija kaip čia, Visagine.
– Ar šis pokalbis bus tęsiamas?
– Mes atsiųsime merui susitarimo projektą ir tikimės, kad meras, pasikonsultavęs su specialistais, pakeis savo poziciją, o tada drauge rasime kokią nors susitarimo formą, tenkinančią visus. Tai turbūt bus protokolas, neturintis juridinės galios, bet formuluojantis suinteresuotų šalių moralinius įsipareigojimus. Jame nebus kalbama apie konkrečius žingsnius, o tik apie bendradarbiavimo principus, kurių privalo laikytis civilizuota visuomenė. O štai konkrečios taupymo priemonės turi būti įrašytos į kolektyvinę kiekvienos mokyklos sutartį – teisinį dokumentą.


 


 


Šaltinis ir nuotrauka: http://news.tts.lt/Visagine/?more=6522 


Visagino susivienijimo informacija parengta pagal Zojos Šulajevos, news.tts.lt straipsnį.


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!