Šiaurės europos ir baltijos šalių telekomunikacijų profsąjungų vadovų susitikimas

Susitikimo metu buvo pasikeista informacija ir nuomonėmis apie dabartinės pasaulinės ekonominės krizės pasekmes atskirose šalyse, apie socialinio dialogo tarp darbdavių ir profesinių sąjungų situaciją ir plėtrą telekomunikacijų bendrovėse, esamų profesinių sąjungų stiprinimą ir naujų kūrimo problemas, ypač mobiliuose ryšiuose.


Kalbant apie bedarbystę, buvo pastebėta, kad ji labiausiai per paskutinius 8 mėnesius išaugo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje (9-12 proc.). Bedarbystė Suomijoje, Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje siekia tik 3 procentus. Norvegijoje šiuo sunkmečiu, sumažėjus kai kurių prekių kainoms ir palengvėjus kreditų iš bankų būstui įsigyti gavimo sąlygoms, pradėjo kilti žmonių pragyvenimo lygis.


Kilus diskusijai, kaip profsąjungoms elgtis ekonominiu sunkmečiu, daugelis pritarė, kad geriausia tokiu metu derybų dėl kolektyvinės sutarties atnaujinimo nevesti, bet stengtis išsaugoti esamą sutartį. Sunkmečiu vykdant derybas darbdaviai visada norės pabloginti sutartį, ypač sumažinti socialinių garantijų ir priemokų prie atlyginimų dydžius.


Susitikimo metu Pabaltijo šalių profsąjungų atstovams buvo pasiūlyta aktyviau dalyvauti UNI (Pasaulinis profsąjungų tinklas) Europos telekomunikacijų sektoriaus darbe, kur dažnai kalbama apie situaciją telekomunikacijų rinkoje, jos perspektyvą, socialinę partnerystę ir kt. klausimais.


Baigiantis susitikimui buvo išsakytas pageidavimas, kad susitikimo dalyviams reikėtų daugiau bendrauti tarpusavyje ir tarp kasmetinių susitikimų. Na, o kiekvieną kartą, prieš ruošiantis kasmetiniams susitikimams, pasitarti, kokiais klausimais juose kalbėti. 


 


Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos informacija


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!