Vėl derybos su uab „plungės kooperatine prekyba“

Konfliktas su įmone prasidėjo dar 2008 m. lapkričio mėnesį, kuomet buvo išleisti direktoriaus įsakymai dėl priedų prie atlyginimo skyrimo už darbo stažą sustabdymo nuo 2008 m. lapkričio 1d., naujų darbo apmokėjimo įkainių ir darbo grafikų.
Įmonės darbuotojų profesinė sąjunga su pateiktais įkainiais  bei priedų prie atlyginimo sustabdymo nesutiko.


Nepavykus susitart kitais būdais, profesinė sąjunga iškėlė reikalavimus, kurie buvo nagrinėjami taikinimo komisijos posėdyje. Jame buvo susitarta sustabdyti priedo už darbo stažą mokėjimą laikotarpyje nuo 2008m. lapkričio 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 1d. ir pradėti derybas dėl jo mokėjimo atnaujinimo 2009m. rugsėjo 1 d.; nuo 2009 m. vasario 1 d. laikinai patvirtinti darbo apmokėjimo įkainius ir derybas dėl jų dydžio pradėti 2009 m. rugsėjo 1 d; nuo 2009 m. kovo 1 d. patvirtinti darbo grafikus su 12 valandų trukmės pamainomis ir iš anksto informuoti profesinę sąjungą apie profesinės sąjungos narių atleidimą iš darbo.


Norėdama įbauginti darbuotojus (nedarbas Plungės rajone rugpjūčio mėnesį siekia 10,06 proc.) įmonė ėmėsi spausti profesinės sąjungos aktyvistus. Dar pavasarį UAB “Plungės kooperatinė prekyba” profesinės sąjungos pirmininkei Vilmai Kūrienei ir jos pavaduotojui Petrui Žebrauskui buvo skirtos drausminės nuobaudos. Profesinės sąjungos vadovė nemano pažeidusi darbo taisykles, todėl padavė UAB “Plungės kooperatinė prekyba” į teismą, siekdama drausminės nuobaudos panaikinimo.Tolesnis bylos nagrinėjimas vyks rugsėjo  23 d. Plungės apylinkės teisme.  Tuo pačių įmonė taip pat padavė į teismą Lietuvos maistininkų profesinę sąjungą dėl nesutikimo skirti drausminę nuobaudą.


 


LMP


informacija


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!