Šiaulių profsąjungininkai netoleruos savivaldybės planų taupyti mokytojų sąskaita

Profsąjungos iniciatyva sausio 23 d. vykusiame miesto ŠTT pasitarime kalbėtasi dviem pagrindiniais klausimais:


• kaip dėl mažėjančio mokinių skaičiaus bus pertvarkomas miesto mokyklų tinklas?


• kokios taupymo priemonės  numatomos miesto švietimo sistemoje?


Dabartinį mokinių skaičių miesto mokyklose ir mokyklų gryninimosi etapus gerai iliustravo Švietimo skyriaus parengta statistinė lentelė, iš kurios matyti, jog Šiaulių mokyklų tinklo optimizavimo programa vyksta kryptingai, tačiau koregavimas būtinas. Aptarta “mažėjančių” mokyklų būklė ir galimi mokyklų jungimosi variantai. Profsąjungų atstovai Švietimo skyriui pasiūlė visas pertvarkas, susijusias su mokytojų darbo vietų ir krūvių kaita, planuoti kuo anksčiau, tariantis su įstaigų vadovais ir darbuotojų atstovais, o informaciją apie numatomas reorganizacijas viešinti miesto bendruomenei.


Švietimo skyriaus vedėja informavo, kad kol kas neišspręstas klausimas dėl mokinio krepšelio lėšų trūkumo daugelyje mokyklų,  – vyksta skaičiavimai ir ieškoma išeičių. Vedėja taip pat informavo, kad švietimo įstaigų vadovų atlyginimų priedų skyrimo klausimas perkeliamas savivaldybės administracijai ir numatomas iš savivaldybės lėšų.


Profesinės sąjungos pirmininkės R.Jasmontienės nuomone, būtina tiksliai žinoti, kokius taupymo būdus miesto savivaldybė siūlo švietimo įstaigoms, nes profsąjungas jau pasiekia signalai apie drastiškas “taupymo” priemones, kurios nukreiptos pirmiausia į mokytojo darbo sąlygų bloginimą ir krūvių “karpymą”, t.y. atlyginimo mažėjimą.  Tokio “taupymo” profesinės sąjungos netoleruos ir gins dirbančiųjų interesus.
Sutarta nuolat keistis informacija apie švietimo lėšų situaciją  miesto  švietimo įstaigose ir savivaldybės biudžete. 


Ateinančią savaitę Šiaulių švietimo darbuotojų PS pirmininkų taryba rengiasi aptarti visą informaciją iš Trišalės tarybos pasitarimo ir  ją pateikti savo įstaigų dirbantiesiems.


Trišalis bendradarbiavimas tarp Šiaulių miesto švietimo sistemos socialinių partnerių –  darbuotojų, darbdavių ir savivaldybės – vyksta nuo 2008-04-18 atnaujinus Šiaulių švietimo darbuotojų, Mokytojų profesinės sąjungos, Šiaulių mokyklų vadovų, lopšelių darželių direktorių asociacijų ir savivaldybės švietimo skyriaus įgaliotų atstovų bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi visos šalys įsipareigojusios bendradarbiauti sprendžiant darbo, ekonominius ir socialinius klausimus švietimo veiklos srityje, dalintis šalių veiklai reikalinga informacija darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais, konsultuotis, derinti pasiūlymus dėl norminių aktų  priėmimo, keitimo ar panaikinimo, inicijuoti problemų aptarimus.


 


LŠDPS Šiaulių miesto susivienijimo informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!