Valdyba patvirtino naująją lpsk jaunimo centro koordinatorę