Lpsk valdyboje

Nutarta per šią savaitę iš trijų LPSK sektorių – pramonės, paslaugų ir valstybės – atstovų bei Konfederacijos vadovų sudaryti darbo grupę, kuri iki birželio 15 dienos paruoštų minėtą priemonių planą ir pateiktų jį svarstyti valdybai.


LPSK pirmininko pavaduotojas Algirdas Kvedaravičius valdybai pristatė Trišalės tarybos posėdžio, kuris vyks gegužės 30 dieną, darbotvarkės klausimus bei profsąjungų atstovų minėtoje taryboje poziciją tais klausimais.


Susirinkusiesiems buvo pateikti svarstyti LPSK valdybos ir tarybos reglamentų projektai. Nutarta, jog savo pasiūlymus reglamentams valdybos nariai turi pateikti iki birželio 15 dienos. Patikslinti projektai bus svarstomi kitame LPSK valdybos posėdyje.


LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė informavo apie Dublino fondo vizitą į Lietuvą birželio 8-9 dienomis bei kvietimą dalyvauti Lietuvos darbo federacijos seminare „Pilietinės visuomenės dalyvavimas sprendžiant aktualias darbuotojų problemas išsiplėtusioje ES“, kuris vyks birželio 8-10 dienomis.