“mažeikių naftos” akcininkus pasitiks taikūs mitinguotojai

Nori priminti sutartis


Dar tuomet, kai “Mažeikių naftą” valdė “Williams”, investuotojai, Vyriausybė ir įmonės profsąjunga pasirašė Trišalę sutartį. Į ją bendru susitarimu buvo įtrauktas punktas, kuriuo akcininkai įsipareigojo dėti geriausias pastangas įtakoti bendrovę spręsti premijų darbuotojams planą, jei bendrovė kasmet gaus esminį pelną.    


Pernai pasirašytos Kolektyvinės sutarties 4.16 punkte taip pat numatyta, jog už bendrovės veiklos rezultatus, esant atitinkamam akcininkų sprendimui, darbuotojams gali būti skiriama metinė priemoka.


“Mažeikių nafta”, anot įmonės darbuotojų profsąjungos pirmininkės Virginijos Vilimienės, jau dvejus metus iš eilės dirba pelningai. Pernai ji pagal JAV visuotinai pripažintus apskaitos principus (US GAAP) uždirbo 721,858 mln. litų konsoliduoto grynojo pelno. Todėl įmonės darbuotojų profsąjunga ir nusprendė akcininkams priminti sutartis (“Jukos” prisiėmė “Williams” įsipareigojimus).


Dėl metinės priemokos darbuotojams profsąjungos pirmininkė įmonės generalinį direktorių Paul Nelson English bei valdybos pirmininką, ūkio viceministrą Nerijų Eidukevičių pradėjo “zonduoti” dar praėjusių metų spalio mėnesį. Balandžio 11-ąją susitiko net su ūkio ministru Viktoru Uspaskichu, kuris labai nustebo sužinojęs, kad bendrovės valdyba nusprendė dividendų šiemet nemokėti. Netrukus po to pasigirdo oficialių pareiškimų, jog akcininkams bus pasiūlyta spręsti klausimą dėl 280 mln. Lt skyrimo dividendams.      


Įmonės profsąjungos vadovybės paskaičiavimais, kiekvienam darbuotojui išmokėti vieno atlyginimo dydžio premiją bendrovei prireiktų maždaug 15 milijonų litų. Ši suma – labai mažytė, palyginus su 721,858 mln. litų įmonės pelnu.


Požiūriai skiriasi


AB “Mažeikių nafta” Komunikacijos skyriaus viršininkas Giedrius Karsokas planuojamą akciją įvertino neigiamai. “Aš nežinau, ar kokioje nors pasaulio valstybėje įmanomas piketas darbuotojų, kurių darbdavys yra vienas iš geriausių”, – sakė jis, teigdamas dar galįs priminti, kiek lėšų įmonėje kasmet skiriama algoms, darbuotojų socialinėms garantijoms. Anot G.Karsoko, praėjusių metų pabaigoje darbuotojams jau buvo išmokėta maždaug po pusę vadinamojo “trylikto” atlyginimo.


Antradienį “Mažeikių naftos” profsąjungos pirmininkei paskambino bendrovės valdybos pirmininkas, ūkio viceministras N.Eidukevičius. Po diskusijų buvo sutarta penktadienį, t.y. planuojamo mitingo dieną susitikti valanda anksčiau prieš akcininkų susirinkimą ir rimtai aptarti klausimą.


Pagerbs žuvusiuosius darbe


Kaip “Būdas žemaičių” jau minėjo, nuo balandžio 22 iki 28 dienos visoje šalyje vyksta profesinių sąjungų savaitė – organizuojamos viešos diskusijos, susitikimai. Viena iš pagrindinių šių metų profsąjungų savaitės temų – darbuotojų sauga darbe.


Pasak Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko Artūro Černiausko, Lietuvoje vis dar nepakankamas dėmesys skiriamas darbuotojų sveikatai ir gyvybei darbe – apie 40 procentų visų darbe žuvusių žmonių  žuvo todėl, kad buvo netinkamai organizuotas darbas. Estijos, Latvijos, Lenkijos ir daugelio kitų šalių darbdaviai, anot A.Černiausko, sudarė savo darbuotojams tokias darbo sąlygas, kad žuvusiųjų skaičius yra atitinkamai 2 kartus, Skandinavijos šalyse – 4 kartus, o Didžiojoje Britanijoje – net 10 kartų mažesnis nei mūsų šalies įmonėse. Nuo šių metų pradžios Valstybinėje darbo inspekcijoje jau registruoti 52 pranešimai apie mirtinus nelaimingus atsitikimus arba mirtis darbe ir 73 – apie sunkius nelaimingus atsitikimus (2004 metais atitinkamai 33 ir 44). 


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija išreiškė viešą susirūpinimą dėl tokios padėties įmonėse bei organizacijose ir ragina darbdavius bei profesines sąjungas glaudžiau bendradarbiauti, sudarant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas.


O balandžio 28-oji (ketvirtadienis) paskelbta žuvusių darbe pagerbimo diena. Lietuvos profsąjungų konfederacija kviečia darbdavius ir visus darbuotojus tą dieną 12 valandą savo darbo vietose visus žuvusiuosius darbe pagerbti tylos minute.     


Vida KERŠIENĖ


“Būdas Žemaičių”

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!