Lpsk: darbuotojams būtina sudaryti saugias darbo sąlygas

Žuvusiųjų darbe pagerbimo dieną 18 valandą Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje, o Kaune – Vytauto bažnyčioje vyks Šv. Mišios už žuvusius ir suluošintus darbe.


Darbuotojų sveikatai ir gyvybei darbe skiriamas vis dar nepakankamas dėmesys. Faktai liudija, kad Lietuvoje nuo bendro žuvusių darbuotojų skaičiaus, 40 procentų darbuotojų žuvo netinkamai organizavus darbą, o tai rodo, kad darbdaviai nepakankamai rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata darbo vietose. Nėra tokios ekonominės veiklos šakos, kur neįvyktų bent vienas nelaimingas atsitikimas. Statybose Lietuvoje žūsta žmonių tris kartus daugiau nei vidutiniškai Europos šalyse.


Lietuvoje kiekvienais metais vis daugėja darbuotojų žuvusių darbe. 2003 metais įvyko 2660 nelaimingi atsitikimai darbe (112 mirtinų, 163 sunkūs ir 2385 lengvi). Nuo 2005 metų pradžios Valstybinėje darbo inspekcijoje užregistruoti net 52 pranešimai apie mirtinus nelaimingus atsitikimus ar mirtis darbe ir 73 – apie sunkius nelaimingus atsitikimus darbe (2004 metais atitinkamai – 33 ir 44).


Estijos, Latvijos, Lenkijos ir daugelio kitų šalių darbdaviai sudarė savo darbuotojams tokias darbo sąlygas, kad žuvusiųjų skaičius santykinai yra 2 kartus, Skandinavijos šalyse – 4 kartus, o Didžiojoje Britanijoje net 10 kartų mažesnis nei mūsų šalies įmonėse. Kasmet pasaulyje darbe žūsta apie 2 mln., o susižeidžia apie 1,6 mln. žmonių.


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija yra susirūpinusi dėl tokios padėties šalies įmonėse, organizacijose ir ragina darbdavius bei profesines sąjungas bendradarbiauti, sudarant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas.


LPSK informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!