Lpsk valdyboje

Svarstytas Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos prašymas priimti ją į LPSK sudėtį. Daugumos sprendimu mokytojų profesinės sąjungos prašymas patenkintas.


Maistininkų profsąjungos pirmininkė G.Gruzdienė informavo apie Trišalės tarybos posėdį, kuris vyks kovo 22 dieną. Susirinkusieji svarstė darbotvarkės klausimus ir numatė kokios pozicijos turi laikytis LPSK atstovai Trišalėje taryboje.


LPSK valdyba pritarė darbo užmokesčio ir socialinių išmokų indeksavimo įstatymo projekto pasiūlymams ir įpareigojo LPSK atstovus Trišalėje taryboje juos pateikti ir argumentuoti.
Taip pat patvirtintos darbo grupės, kurios dirbs ties LPSK įstatų pakeitimu ir Profesinių sąjungų įstatymo pataisomis.


LPSK pirmininkas A.Černiauskas pasiūlė įkurti LPSK Streikų fondą. Valdybos nariai vieningai tam pritarė.


Generalinė sekretorė J.Matuizienė informavo apie susitikimą su Danijos LO delegacija bei planuojamus bendradarbiavimo projektus.


Medikų profesinės sąjungos informavo valdybą apie tolimesnius veiksmus, jeigu nebus patenkinti  medikų reikalavimai.


LPSK informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!