Trišalėje taryboje

Trišalei tarybai buvo pateiktas Darbo užmokesčio ir socialinės apsaugos išmokų indeksavimo įstatymo projektas, kuriam socialiniai partneriai nepritarė. Profsąjungų nuomone, indeksavimo įstatymą reikia priimti kuo greičiau ir jame turi būti numatytas mechanizmas, kaip augant kainoms turi didėti darbo užmokestis ir socialinės išmokos. Trišalei tarybai pateiktame įstatymo projekte siūloma atskaitos laikotarpiu laikyti dvejus metus. Su tokiu siūlymu profsąjungos nesutinka. Profsąjungos siūlo darbo užmokestį ir išmokas indeksuoti remiantis ketvirčio ar pusmečio kainų indeksu.
Aptarti LR Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų susitarimo ir “Darbų ir pareigybių vertinimo metodikos” taikymo projektai, kuriuos planuojama pasirašyti Trišalės tarybos dešimtmečio minėjimo renginyje gegužės mėnesį.
Socialiniai partneriai išsakė pozicijas dėl  planuojamų pokyčių mokesčių sistemoje. Nuspręsta pirmiausia sulaukti valdančiosios koalicijos politinės tarybos sprendimo ir tuomet šį klausimą svarstyti.
Svarstyti Darbo kodekso 145  str. ir 162 str. projektai bei tolimesni Darbo kodekso pakeitimai.


LPSK informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!