Vilniaus oro uoste siūloma pasirašyti “trišalę” kolektyvinę sutartį

Be to, į kovo 3 dieną vykusią darbuotojų konferenciją atėję profesinės sąjungos atstovai rado, aišku, ne darbuotojų naudai pakoreguotą kolektyvinės sutarties projektą, kuris per paskutinį susitikimą nebuvo derintas. Su “patobulintu” kolektyvinės sutarties projektu profsąjungininkai turėjo progos susipažinti tik pačioje konferencijoje. Labiausiai nustebino kolektyvinės sutarties projekte šalia profesinės sąjungos įtraukta ir kitų „darbuotojų atstovų“ sąvoka, nustatytos jų garantijos. Tokių darbuotojų atstovų, kurie atitiktų Darbo kodekso 19 straipsnyje numatytą sąvoką, įmonėje nėra, jie nedalyvavo kolektyvinėse derybose, o profesinė sąjunga apie juos nebuvo informuota.


Darbdavio atstovai konferencijoje teigė, kad kai kurie įmonės padaliniai nepasitiki įmonėje veikiančia profesine sąjunga, todėl patys nori atstovauti savo padalinio darbuotojų interesams. Tačiau tų padalinių darbuotojų atstovai nei panoro dalyvauti kolektyvinėse derybose, nei pareiškė nepasitikėjimą profesine sąjunga. Be to, Darbo kodeksas nustato, kad profesinė sąjunga, esant kolektyviniams darbo santykiams, atstovauja darbuotojams be atskiro jų valios išreiškimo ir specialių įgaliojimų suteikimo, o prisiimti bendri įsipareigojimai yra privalomi visiems darbuotojams, patenkantiems į tokių įsipareigojimų veikimo sritį.


Vis dėlto kolektyvinėje sutartyje minimi darbuotojų atstovai buvo išrinkti įmonės darbuotojų konferencijoje ir įpareigoti pasirašyti kolektyvinę sutartį greta profesinės sąjungos. Taigi darbdavio iniciatyva kolektyvinė sutartis turėjo būti pasirašyta tarp darbdavio, įmonėje veikiančios profesinės sąjungos ir kitų darbuotojų atstovų. Tokiu būdu įmonės kolektyvinė sutartis tapo trišalė.


Tačiau Darbo kodekse numatyta, kad įmonės kolektyvinės sutarties šalys yra darbdavys ir darbuotojų kolektyvas, kuriam atstovauja profesinė sąjunga arba darbo taryba. Kadangi įmonėje jau veikia profesinė sąjunga, darbo taryba negali būti sudaroma, o darbuotojų atstovai negali būti renkami. Todėl įmonės kolektyvinę sutartį turi pasirašyti darbdavys ir profesinė sąjunga. Vadinasi, buvo pažeistos ne tik darbo teisės normos, bet ir suklaidintas darbuotojų kolektyvas, kuris nesuprato tikrosios balsavimo už darbuotojų atstovo išrinkimą reikšmės.


VĮ “Tarptautinis Vilniaus oro uostas” vadovauja M.Ivanauskas, kuris yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos tarybos narys, asociacijos “Lietuvos oro uostai” valdybos pirmininkas. Todėl Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjunga, reaguodama į susiklosčiusią padėtį, kreipėsi į Lietuvos pramonininkų konfederaciją ir paprašė tarpininkauti pasirašant LR Darbo teisės aktų reikalavimus atitinkančią įmonės kolektyvinę sutartį. O įmonėje veikianti profesinė sąjunga buvo paraginta kol kas nepasirašyti neteisėtos kolektyvinės sutarties.


Kontaktinis asmuo:
Aleksandras POSOCHOVAS
Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų
profesinės sąjungos pirmininkas
Tel.: 8 5 2498575, mob.: 8 600 09191

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!