Trakų kultūrininkai siekia seimo dėmesio

Mitinge dalyvavęs Kultūros ministras Vladimiras Prudnikovas teigė, kad būtina sudaryti nepriklausomą komisiją – iš Kultūros ministerijos, Lietuvos liaudies kultūros centro, Vilniaus apskrities administracijos, Lietuvos kultūros centrų asociacijos, asociacijos “Kultūros savivaldos kolegija”, Kultūros darbuotojų profesinės sąjungos atstovų.


Pasak V.Prudnikovo, esą jis kultūrininkų pusėje bei paminėjo, kad įsakė Trakų rajono merui sustabdyti etatų mažinimą.


Palaikyti Trakų rajono kultūrininkų atvyko meno kolektyvai iš įvairių Lietuvos miestų.


Trakų kultūros rūmų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Daiva Barkauskaitė sakė, kad kultūrininkai rūpinasi ne tik savimi, bet ir bendru požiūriu į kultūrą.


D.Barkauskaitės nuomone, būtų labai gerai, jei savivaldybių kultūros skyriai būtų pavaldūs tiesiogiai Kultūros ministerijai.


Kultūrininkai nesulaukę valdininkų reakcijos į paskelbtą streiką žada imtis kitų priemonių.


Antradienį po pietų Trakų rajono kultūros atstovai susitiko su Seimo pirmininku Artūru Paulausku.


Susitikime kultūrininkai Seimo pirmininkui pristatė reikalavimus bei teigė, kad kuo greičiau būtų pradėtos derybos.   A.Paulauskas pritarė streikuojančiųjų reikalavimams ir akcentavo, kad Trakuose iškilusią problemą būtina spręsti derybų keliu.


LPSK informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!