Medikų netenkina siūlymas darbo užmokestį didinti 20 procentų

Pristačius lėšų poreikio darbo užmokesčiui didinti analizę, sveikatos apsaugos ministro siūlymui buvo pritarta. Remiantis pateiktais paskaičiavimais, darbo užmokestį gydytojams ir slaugytojams didinant 20 procentų nuo  š.m. gegužės mėn. daugiau kaip 100 mln. litų. Darbo užmokesčio augimą užtikrins padidintos gydymo paslaugų bazinės kainos.


Sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos A. Baublytės nuomone, toks darbo užmokesčio didinimas medikams yra nepakankamas. Medikų organizacijos planuoja tęsti derybas dėl didesnio finansavimo skyrimo.


2006 metais, siekiant užtikrinti 2005 metų darbo užmokesčio augimo lygį, turės būti skirta maždaug 160 mln. litų.


Sveikatos apsaugos ministro Ž. Padaigos įsakymu (Nr. V – 89 „Dėl darbo grupės asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkai parengti sudarymo“ papildymo), pasirašytu 2005 m. vasario 7 dieną, įpareigoja darbo grupę parengti pasiūlymus dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų atlyginimo didinimo tvarkos.
 
2004 metų gegužės – gruodžio mėn. gydytojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis siekė 1436 litų, viduriniojo slaugos personalo – 902 litų.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!