Lpsk taryba

LPSK pirmininkas A. Sysas pradėjęs posėdį, kalbėjo apie LPSK neeilinio suvažiavimo organizavimą. A.Sysas pasiūlė suvažiavimo, kuris vyks vasario 12 dieną, darbotvarkę sudaryti: LPSK veiklos ataskaita, pirmininko rinkimai bei įstatų pakeitimai.


LPSK pirmininkas paminėjo, kad taryba turi patvirtinti, kuriam laikotarpiui turi būti renkamas naujasis pirmininkas. Taryba balsavimu patvirtino rekomendaciją naująjį LPSK pirmininką rinkti iki eilinio suvažiavimo (2006 m.).
Galutinį sprendimą dėl LPSK pirmininko kadencijos trukmės turės priimti neeilinio suvažiavimo delegatai.


A. Kvedaravičius, LPSK pirmininko pavaduotojas, pristatė siūlomus Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos įstatų pakeitimus, kuriems taryba pritarė. Patvirtinti įstatų pakeitimai bus pateikti svarstymui LPSK neeiliniame suvažiavime.


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos 2004 m. sąmatos vykdymą ir 2005 m. sąmatos projektą pristatė generalinė sekretorė J. Matuizienė, kuriuos susirinkusieji patvirtino.


Daug dėmesio susilaukė kandidatų, A. Černiausko, K. Simonavičiaus, R. Turonio ir A. Bružo, į Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko postą prisistatymas.


A. Černiauskas viena iš svarbiausių LPSK veiklos krypčių akcentavo įvaizdžio stiprinimą. Pasak jo, reikėtų didesnį dėmesį skirti ir profesinių sąjungų finansavimui, nes partijos finansuojamos iš valstybės biudžeto, o to reikėtų siekti ir profsąjungoms.


Kitas kandidatas K. Simonavičius prioritetinėmis LPSK pirmininko veiklos kryptimis paminėjo tamprių ryšių su pirminių organizacijų pirmininkais ir nariais palaikymą, regioninę politiką.
Pasak jo, reikėtų daugiau dėmesio skirti ir darbui su jaunimu bei susijungimo galimybei su kitais Lietuvoje veikiančiais profsąjungų centrais.


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos veiklos strategijos koregavimo svarbą akcentavo R. Turonis. Kandidato nuomone, svarbu atlikti LPSK plėtros bei struktūros reformos darbus, o taip pat pradėti derybas dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties.


Paskutinis kandidatas pristatęs LPSK veiklos perspektyvos gaires – A. Bružas. Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas teigė, kad LPSK vis dar trūksta vidinio solidarumo, o tik dirbdami iš vien galime pasiekti geresnių rezultatų.
Pagrindiniais veiklos etapais A. Bružas įvardijo, LPSK struktūros ir funkcijų koregavimą bei vienijimosi su kitais profesinių sąjungų centrais galimybę. 


Taryba svarstė, ar pirmininku išrinktas kandidatas turės tuoj pat palikti šiuo metu užimamas pareigas, ar galės iki eilinio suvažiavimo dirbti ir iki šiol užimamose pareigose, ir vadovauti Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai.
Kilus audringoms diskusijoms taryba balsavimu patvirtino rekomendaciją leisti būsimam pirmininkui likti dabartinėse pareigose iki eilinio 2006 m. suvažiavimo. Galutinį sprendimą priims LPSK neeilinis suvažiavimas.


LPSK informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!