Vrs profsąjunga pritarė a. černiausko kandidatūrai

Profesinės sąjungos pirmininkas A.Černiauskas pristatė praėjusiais metais tarybos ir valdybos nuveiktus darbus.


Pritarta kandidatūrai


Susirinkimo dalyviai vienbalsiai pritarė, kad A.Černiauskas kandidatuotų į LPSK pirmininko postą, vasario 12 dieną įvyksiančiame LPSK neeiliniame suvažiavime.
A.Černiauskas pažadėjo, jeigu bus išrinktas LPSK pirmininku, artimiausioje profsąjungos pirmininkų taryboje atsisakys pirmininko įgaliojimų.
Taryba A.Černiauskui iškėlė tikslą, kad tapus LPSK pirmininku suvienytų visus šalyje veikiančius profsąjungų centrus į vieną stiprų centrą, kuris pajėgtų deramai kovoti už profsąjungos narių ir darbuotojų teises.


Išrinktas pirmininko pavaduotojas


Nors VRS respublikinės profesinės sąjungos ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas įvyko dar praėjusių metų pirmąjame pusmetyje, tačiau iki šiol nebuvo išrinktas pirmininko pavaduotojas. Šios pareigos patikėtos Vilniaus policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkui Artūrui Navaičiui, kuris VRS respublikinės profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoju vėl išrinktas bemaž po aštuonių mėnesių pertraukos.


Ar bus galima sumuoti?


VRS respublikinė profesinė sąjunga su Vidaus reikalų ministerija (VRM) ir padalinių vadovais yra sutarusi, kad profsąjungos nariai kas mėnesį profsąjungos reikalams gali skirti po 10 valandų darbo laiko, o per metus – 120 valandų. Susirinkimo dalyviai aiškino, kad ne kiekvieną mėnesį jie išnaudoja profsąjungų veiklai skirtas valandas. Būna mėnesių, kai nepanaudojama nei viena šiam tikslui skirta valanda, tačiau kai kuriais mėnesiais net 20 valandų nepakanka.
Taryba įpareigojo profesinės sąjungos vadovus susitarti su VRM ir padalinių vadovais, kad profsąjungų veiklai skiriamas laikas būtų reglamentuojamas ne kas mėnesį po 10 valandų, bet sumuojamas ir skaičiuojamas bendras per metus šiam tikslui skiriamas 120 valandų darbo laikas.


Rengs kolektyvinės sutarties projektą


Vidaus reikalų ministerijoje veikia dvi  profesinės sąjungos – VRS respublikinė ir Ikiteisminio tyrimo (ITPS). Susirinkimas nutarė sudaryti darbo grupę, kuri įpareigota susitikus su ITPS aptarti bendradarbiavimo galimybes ir sudaryti bendrą grupę dėl kolektyvinės sutarties projekto paruošimo. Darbo grupės vadovu patvirtintas R.Markauskas.
Kolektyvinę sutartį planuojama pasirašyti su Vidaus reikalų ministerija (VRM), Policijos departamentu (PD), Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu (PAGD).


LPSK, LP informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!