Profsąjungos renginyje dalyvavo ir žemės ūkio viceministras

LŽŪDPF pirmininkas A. Gedgaudas paminėjo, kad pagrindinės problemos kaime, tai užimtumo ir darbo užmokesčio klausimai. Pasak jo, profesinės sąjungos turi aktyviau siekti, kad nariams būtų sudarytos, kuo geresnės socialinės ir ekonominės sąlygos. Pirmininko pavaduotoja R. Dapšytė iškėlė dar vieną opią problemą, kad trūksta dėmesio Socialinei chartijai, o to neturėtų būti.


Žemės ūkio viceministras J. Kondrotas kalbėjo, kad profsąjungoms reikia kovoti už žmogų ir jo interesus.
Tarybos nariams paklausus, kodėl žemės ūkio ministerija nekviečia profesinių sąjungų dalyvauti, sprendžiant socialines ir ekonomines problemas, viceministras teigė, kad ministerija pasisako už visuomeninių organizacijų dalyvavimą, sprendžiant tokius klausimus ir pažadėjo, kad ateityje profsąjungos būtinai bus įtrauktos į šią veiklos sferą.
J. Kondrotas taip pat pateikė duomenis kiek išmokų ir kompensacijų šiais metais bus skirta žemės ūkiui.


LPSK pirmininkas A. Sysas akcentavo, kad dabar labai svarbi profesinių sąjungų veiklos niša, tai Darbo kodekso pataisos.
A. Sysas pabrėžė ir kolektyvinių sutarčių svarbą. Pasak jo, reikia aktyviau skatinti darbdavius pradėti derybas dėl kolektyvinių sutarčių.


Posėdyje dalyvavo ir du kandidatai, dr. A. Bružas (Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas) bei M. Dagys (LPSK teisininkas), į Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko postą, kurie pristatė tolimesnės LPSK veiklos vystymo planus bei atsakė į LŽŪDPF tarybos nariams iškilusius klausimus.


LPSK informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!