Lpsk valdybos posėdyje

LPSK valdyba nutarė neeilinio suvažiavimo rengimui sudaryti tokios sudėties darbo grupę: A.Sysas (LPSK pirmininkas), A.Rauka (Miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas), A.Bružas (Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas), A.Černiauskas (Vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos pirmininkas), G.Gruzdienė (Maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė), A.Čiočienė (Slaugos specialistų organizacijos prezidentė) ir J.Matuizienė (LPSK generalinė sekretorė).


Posėdyje nuspręsta, kad iki 2005 m. sausio 25 dienos  pretendentai į LPSK pirmininko postą  turi pateikti savo kandidatūras LPSK sekretoriatui ir keturių šakinių organizacijų pritarimą.


Valdyba taip pat nutarė į neeilinio suvažiavimo darbotvarkę įtraukti ir LPSK įstatų pakeitimo klausimą.


Pritarta suredaguotoms rezoliucijoms „Dėl bendradarbiavimo su Seimu ir Vyriausybe“, „Dėl darbuotojų perkvalifikavimo“ ir „Dėl pajamų didinimo“, kurios patvirtintos metinėje konferencijoje.


Paspaudę ant nuorodos rasite rezoliucijas:


Dėl bendradarbiavimo su Seimu ir Vyriausybe


Dėl pajamų didinimo


Dėl darbuotojų perkvalifikavimo

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!