LPSK pirmininko pavaduotojas Algirdas Kvedaravičius pristatė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (A.Kvedaravičius yra šio komiteto narys – LPSK past.) pramonės permainų konsultacinės komisijos nuomonę dėl socialinio dialogo ir darbuotojų dalyvavimo – svarbiausių pramonės permainų numatymo ir kontrolės veiksnių.


Pasak A.Kvedaravičiaus, praktika rodo, kad darbdaviai vengia profesines sąjungas informuoti apie būsimas permainas įmonėse ir organizacijose. Ši Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pramonės permainų konsultacinės komisijos nuomonė turi būti argumentu socialiniame dialoge su darbdaviais. LPSK pirmininko pavaduotojas paminėjo, jog apie šią komisijos nuomonę bus diskutuojama ir Trišalės tarybos posėdyje.


LPSK valdyba nutarė pritarti EESRK komisijos nuomonei ir rekomenduoti profesinių sąjungų organizacijoms pasinaudoti šios nuomonės nuostatomis, plėtojant socialinį dialogą ir derantis su darbdaviais.


Lapkričio 11 dieną įvykusiame profsąjungininkų susitikime su premjeru Algirdu Brazausku buvo sutarta sudaryti derybines grupes ir pradėti derėtis dėl profsąjungų iškeltų reikalavimų įgyvendinimo.


Šiuo klausimu diskutavusi LPSK valdyba nutarė sudaryti tris derybines grupes: dėl socialinių garantijų padidinimo, darbo užmokesčio ir socialinių garantijų indeksavimo kriterijų ir tvarkos bei neapmokestinamo pajamų minimumo didinimo ir jo indeksavimo kriterijų bei tvarkos. Į kiekvieną grupę nuspręsta deleguoti po tris LPSK atstovus bei po vieną atstovą iš „Solidarumo“ ir Lietuvos darbo federacijos. Taip pat nutarta į derybines grupes įtraukti ekspertus.


Primename, Profesinių sąjungų konfederacija reikalauja, kad Vyriausybė iki realios skurdo ribos, siekiančios 326 litus, padidintų neapmokestinamąjį pajamų dydį (dabar jis 290 litų), valstybės remiamas pajamas (150 litų) bei bazinę pensiją (dabar siekiančią 200 litų), o minimalų gyvenimo lygį (MGL) iki skaičiuojamojo MGL – 217,4 litų. Padidintą MGL naudoti socialinių pašalpų dydžio apskaičiavimui bei įstatymu įtvirtinti minėtų minimalių dydžių indeksavimo kriterijus ir tvarką.


Taip pat reikalaujama garantuoti darbo užmokesčio ir socialinių išmokų indeksavimą pagal vartojimo kainų didėjimą arba bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą, atsižvelgiant į tą rodiklį, kuris auga sparčiau, įstatymu įtvirtinti kriterijus ir tvarką, pagal kurią būtų indeksuojamas darbo užmokestis bei įvesti progresyvinius gyventojų pajamų mokesčio tarifus.


Valdyba svarstė dėl Profesinių sąjungų konfederacijos tarybos posėdžio ir nutarė jį surengti gruodžio 2 dieną Vilniuje. Susirinkusieji patvirtino posėdžio darbotvarkę.


Generalinė sekretorė Janina Matuizienė valdybos nariams pristatė LPSK sąmatos vykdymą už 2005 metų 9 mėnesius. Valdybos nariai ataskaitai pritarė ir nusprendė, jog kita sąmatos vykdymo ataskaita turės būti pateikta kitų metų pirmajame LPSK tarybos posėdyje.


www.LPSK.lt