Ši taryba yra lygiateisės trišalės partnerystės pagrindu sudarytas organas, kuris tarpusavio susitarimais sprendžia socialines, ekonomines ir darbo problemas.


Vakar įvykusiame pirmajame posėdyje buvo tvirtinami Kauno miesto Trišalės Tarybos nuostatai, darbo reglamentas ir renkamas Tarybos pirmininkas. Juo išrinktas Jonas Guzavičius, į šią tarybą deleguotas kaip Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių atstovas. Tarybą sudaro dvylika profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir savivaldybės narių. Numatoma, kad Tarybos posėdžiai vyks kas mėnesį.


Pagrindiniai Tarybos tikslai yra analizuoti socialines, ekonomines ir darbo rinkos problemas, teikti siūlymus, kaip šias problemas reikėtų spręsti. Svarstyti šių sričių įstatymų, kitų teisės normų projektus, teikti apie tai išvadas bei pasiūlymus sutartyje dalyvaujančioms šalims. Parengti metinio trišalio susitarimo projektą socialinėms, ekonominėms bei darbo problemoms Kauno regione spręsti.   


www.kaunas.lt