MIGRINT

LPSK, kartu su kitomis nacionalinėmis, Europos ir tarptautinėmis organizacijomis, vykdo Europos Sąjungos finansuojamą projektą „LABOUR-INT 3: Iniciatyva, skirta migrantų integracijai į darbo rinką“.

Projekto pradžia – 2024 m. balandžio mėn., trukmė – 24 mėn.

LPSK projekto metu teikia teisines konsultacijas migrantams (anglų, rusų kalbomis), organizuojami mokymai profesinių sąjungų atstovams, dalijamasi gerąja patirtimi. Per visą projekto vykdymo laikotarpį bus sukurtas teisinės pagalbos migrantams tinklas, kuris padės jiems apsisaugoti nuo išnaudojimo darbe.

Bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis bus rengiama kokybiška migrantams reikalinga informacija keturiomis užsienio kalbomis (angliškai, ukrainietiškai, rusiškai ir arabiškai).

VEIKLOS:

Konferencijoje gilintasi į su užsieniečių darbu susijusią problematiką

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!