Gerosios patirties paieškos Nyderlanduose žmonių su negalia integracijos srityje

Birželio 3-7 dienomis LPSK delegacija lankėsi Olandijoje pagal Erasmus+ Suaugusių mobilumo programos projektą „Žmonės su negalia darbo rinkoje – laimi visi“. Dalis delegacijos narių – žmonių su negalia profesinės sąjungos „Palaikymas“ nariai, kurie įgijo praktinių žinių, kaip darbo vietos pritaikomos neįgaliesiems, susipažino su sėkmingomis integracijos strategijomis, kurias taiko Nyderlandų profesinės sąjungos ir valstybė. Kita delegacijos dalis – LPSK darbuotojai, kurie vizito metu susipažino su profesinių sąjungų veikla ir metodais skatinant neįgaliųjų integraciją į darbo rinką.

Nyderlandų profesinių sąjungų konfederacijoje (FNV), kurios pagrindinė būstinė yra Utrechte, patarėjai, dirbantys su socialine politika Patricia Patricia van der Heijden ir Paul van den Boom supažindino vizito dalyvius su pagrindine ir didžiausia šalies profsąjungų organizacija, kuri įsteigta 1982 m. susijungus dviem federacijoms.

Konfederacijos viduje veikia grupė Wajong, kuri susideda iš negalią turinčių žmonių ir tėvų, auginančių negalią turinčius vaikus. Jos generalinė sekretorė Titia Beukema plačiai pristatė šios grupės veiklą. Grupė neteikia individualių konsultacijų profsąjungų nariams, tai daro profesinės sąjungos, kuriose specialiai apmokyti žmonės teikia pagalbą ir patarimus žmonėms su negalia. Minėta grupė skirta dalintis patirtimi, informacija, stebėti politinę darbotvarkę, vertinti teisės aktus, daryti įtaką valdžiai, rengti protesto akcijoms.

2012 m. šios grupės pagalba pavyko iš dalies pakeisti itin žalingus valdžios sprendimus, tačiau dalis žmonių su negalia situaciją pabloginančių sprendimų buvo įgyvendinta. Pvz., 2015 m. gerokai sumažėjo specialiųjų įmonių (Sheltered Workshops), kuriose dirbo žmonės su negalia. Dalį jų panaikinus valdžia ir darbdaviai įsipareigojo sukurti 125 tūkst. naujų darbo vietų žmonėms su negalia. Tačiau tai iki šiol nėra iki galo įgyvendinta net ir viešajame sektoriuje, nekalbant apie privatųjį, nes įsipareigojimai buvo grįsti tik darbdavių gera valia, o žinių ir supratimo apie negalią turinčių žmonių specialiuosius poreikius labai trūksta. Negalėdami dirbti šie žmonės tampa finansiškai priklausomi nuo savo šeimos narių, nes neįgaliojo išmoka tesiekia 70 proc. minimalios mėnesio algos.

Nyderlandų profesinių sąjungų konfederacija, dirbdama šioje srityje, daro įtaką per Socialinių reikalų ir ekonomikos tarybą, raštais, peticijomis ir demonstracijomis. Didelė protesto akcija – susirinko apie 10 tūkst. žmonių – buvo surengta 2023 m. birželį Utrechte.

Delegacija lankėsi vienoje iš „Biga grupės“ įmonių Zeisto mieste. Tai yra socialinių įmonių grupė, kurioje dirba apie 500 žmonių. Bendrovė siūlo žmonėms su negalia įvairių rūšių darbą, profesinį mokymą ir profesinį konsultavimą. Pagal galimybes žmonės gali dirbti gamybos-perdirbimo sektoriuje. Šiame sektoriuje yra perdirbama arba atnaujinama įvairių pareigūnų aprangos bei kita amunicija. Ko neįmanoma atnaujinti, kažkokiu būdu vis tiek yra panaudojama ir nei viena saga nekrenta į šiukšliadėžę – perdirbama viskas. Šis skyrius valstybės krašto apsaugai per praėjusius metus sutaupė 7 milijonus eurų.

Taip pat „Biga grupėje“ veikia valymo paslaugų sektorius biurams biudžetiniame sektoriuje ir aplinkos tvarkytojų sektorius viešosioms žaliosioms erdvėms. Žmonės dirba darbo valandomis dienos metu. Taip nereikia samdyti privačių valymo ar apželdinimo įmonių, paslauga yra suteikta, o žmonės su negalia turi darbą, už kurį gauna minimalų atlyginimą, tampa nepriklausomi ir jaučiasi bei yra reikalingi.

Kitas pažintinis vizitas buvo į Nyderlandų žmonių su negalia ir sergančiųjų lėtinėmis ligomis skėtine organizacija „Ieder(in)“ („Kiekvienas įtrauktas“). Organizacija atstovauja 138 asociacijoms, t.y. daugiau nei 2 mln. žmonių. Pagrindinė jos veikla – daryti įtaką nacionaliniu ir savivaldybių lygmenimis, kad žmonių su negalia ir sergančiųjų lėtinėmis ligomis gyvenimas būtų kuo kokybiškesnis. Tuo pasidalino Daniël Toebes darbo politikos pareigūnas.

Taip pat delegacija susitiko su „WijStaanOp!“ lyderiu Joris Berkers. Kaip įvardino Daniël, jie yra labai šaunūs „Ieder(in)“ partneriai. Organizacija yra jaunų žmonių iniciatyva, ginanti žmonių su negalia teises, kurie pasak Joris, nors yra labai maži, tačiau daro didelius dalykus. Be to, jų veikla yra visiškai savanoriška. Joris juokauja, kad jų pavadinimas išvertus reiškia „Atsistot!“, o jie visi sėdi vežimėliuose ir fiziškai atsistoti negali.

Kiti pažintiniai vizitai buvo Hagos mieste, kur įvyko susitikimai su Socialinių reikalų ir ekonomikos tarybos,  Nacionalinės socialinės apsaugos įstaigų klientų tarybos bei nacionalinės patariamosios institucijos – Darbo fondo atstovais.

1945 m. gegužės 17 d. įsteigtas Darbo fondas yra nacionalinė konsultacinė įstaiga, kurios nariai yra trys didžiausios Nyderlandų profesinių sąjungų federacijos ir trys didžiausios darbdavių asociacijos. Pagrindinis sėkmės garantas yra tai, kad darbdavių ir darbuotojų atstovai sutaria dėl bendro tikslo, o toliau ieškoma  sutarimo ar sprendimų, kaip to tikslo pasiekti.

Fondas yra forumas, kuriame jo nariai diskutuoja aktualiais darbo ir darbo santykių klausimais. Kai kurios iš šių diskusijų baigiasi memorandumais, pareiškimais ar kitais dokumentais, kuriuose Fondas rekomenduoja veiksmų kryptis darbdaviams ir profesinėms sąjungoms, besiderančioms dėl kolektyvinių sutarčių pramonės šakose ar atskirose įmonėse. Įsigaliojusi kolektyvinė sutartis galioja visam sektoriui. Pabrėžtina, kad Nyderlanduose apskritai kolektyvinių sutarčių nauda naudojasi visi darbuotojai, ne tik profesinių sąjungų nariai, kaip tai yra Lietuvoje.

Nacionalinė klientų taryba atstovauja žmonėms, gaunantiems pašalpas, pensijas ar (finansinę) paramą iš vyriausybės. Tarybos užduotis yra užtikrinti, kad šios grupės balsas būtų išgirstas, kai keičiami teisės aktai.

Šalyje veikia kažkas panašaus į mūsų trišalę tarybą, tačiau čia nedalyvauja valdžios atstovai, nes Socialinių ir ekonominių reikalų taryba (SER) yra nepriklausoma institucija, tačiau turi stiprią patariamąją galią valdžios institucijoms.

Socialinių reikalų ir ekonomikos taryba pataria Nyderlandų vyriausybei ir parlamentui socialinės ir ekonominės politikos klausimais. Taryboje iš viso yra 33 nariai: 11 darbdavių narių, 11 darbuotojų narių ir 11 nepriklausomų ekspertų – „Karūnos“ (Nyderlandai yra konstitucinė monarchija) paskirtų narių. Vietų pasiskirstymas kiekvienoje grupėje priklauso nuo kiekvienos organizacijos dydžio. Darbdavių organizacijos ir darbuotojų organizacijos pačios skiria savo narius. Tarybos nariai skiriami dvejiems metams.

„Karūnos“ paskirti tarybos nariai yra nepriklausomi ekspertai. Tiesą sakant, karalius tiesiog padeda parašą, nes tokios yra senos tradicijos, todėl jie vadinami Karūnos paskirtais nariais. Jie dažnai yra ekonomikos, finansų, teisės ar socialinių mokslų sričių profesoriai. Juos skiria Nyderlandų karalius, remdamasis vyriausybės rekomendacija. Jų užduotis – gilinti žinias ir ginti viešąjį interesą.

Šie nariai padeda užpildyti spragą, kai darbdaviai ir darbuotojai nesusitaria. Tarp „Karūnos“ paskirtų narių yra Nyderlandų centrinio banko ir Nyderlandų ekonominės politikos analizės biuro atstovai. Socialinių reikalų ir ekonomikos tarybos pirmininkas taip pat yra Karūnos paskirtas narys.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!