Istorinis solidarumo vizitas Palestinoje

Gegužės 28–30 d. aštuonių pasaulinių profesinių sąjungų federacijų ir Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) lyderiai vyko į Ramalą (Palestina) taip išreikšdami savo solidarumą su Vakarų Kranto ir Gazos ruožo profesinėmis sąjungoms. Šios organizacijos atstovauja beveik visiems pasaulio ekonomikos sektoriams ir jungia daugiau nei 200 milijonų darbuotojų iš daugiau nei 150 šalių. Jos įsipareigojo dėti daugiau pastangų, kad padėtų vietos profesinėms sąjungoms įveikti šiuos sudėtingus darbuotojams laikus ir atlikti savo, kaip pagrindinių pokyčių Palestinoje varomosios jėgos, vaidmenį.

Delegacija, kurią sudarė ITUC ir tarptautinių federacijų generaliniai sekretoriai, taip pat keletas aukščiausių profesinių sąjungų lyderių iš viso pasaulio, susitiko su Palestinos generalinės profesinių sąjungų federacijos atstovais ir profesinių sąjungų vadovais, atstovaujančiais darbuotojams Vakarų krante ir Gazoje.

Ir taip sudėtingas Izraelio okupuotų vietovių darbuotojų sąlygas dar labiau pablogino karas Gazoje ir didėjanti naujakurių ekspansija bei smurtas. Maždaug trečdalis palestiniečių darbuotojų yra bedarbiai Vakarų Krante, iš dalies dėl to, kad Izraelis sumažino iš mokesčių surinktų mokesčių išmokėjimus Palestinos valdžiai. Laukimo laikas patikros punktuose yra netoleruotinas, o viešųjų paslaugų darbuotojai gauna tik dalį darbo užmokesčio, jei gauna iš viso. Mokytojams aštuonis mėnesius nemokamas atlyginimas, bet jie ir toliau savanoriauja. Apie 160 000 statybininkų nebegali dirbti Izraelyje ir buvo priversti likti Vakarų Krante be jokių galimybių išvykti.

Delegacija taip pat susitiko su naujuoju Palestinos ministrų kabinetu, įskaitant prezidentą Mahmoudą Abbasą, ministro pirmininko pavaduotoją Samah Abou Oun, darbo ministrą Enas Dahadha ir telekomunikacijų ir skaitmeninės ekonomikos ministrą Abdel Razzaq Natsheh.

Šiose diskusijose daugiausia dėmesio buvo skiriama ekonomikos atgaivinimo strategijoms ir veiksmams po karo. Aptarti svarbiausi klausimai, įskaitant galimą bankų susitarimo su Izraeliu nutraukimą, galintį sukelti Palestinos ekonomikos žlugimą. Visi ministrai pabrėžė, kad okupacijos nustatyti bazinės infrastruktūros apribojimai užkirto kelią tokiam ekonominiam vystymuisi, kokį jie galėjo įsivaizduoti suverenioje Palestinoje, ir kad Palestinos, kaip valstybės, pripažinimas būtų pirmas žingsnis šiuo keliu.

Delegacija aiškiai pasakė, kad išreiškia solidarumą su Palestinos profesinėmis sąjungomis ir darbuotojais šiais sunkiais laikais: „Esame labai susirūpinę dėl sunkios humanitarinės krizės, su kuria susiduria Gazos gyventojai, ir palaikome palestiniečių, izraeliečių ir viso pasaulio žmonių reikalavimus dėl taikos, lygybės ir teisingumo“.

Skubūs prioritetai turi apimti neatidėliotiną ir nuolatinį ugnies nutraukimą visapusiškai laikantis tarptautinės humanitarinės teisės, neatidėliotiną galimybę gauti humanitarinę pagalbą, visų įkaitų ir kitų, laikomų be tinkamo teisminio proceso, paleidimą ir sąlygų sudarymą saugiai grįžti namo visiems dėl konflikto įstrigusiems darbuotojams.

Delegacija priminė ITUC ir kitų pasaulinių profesinių sąjungų ilgalaikę politiką dėl dviejų valstybių sprendimo ir raginimą siekti teisingos ir ilgalaikės taikos visiškai įgyvendinant JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 242 ir 338, siekiant užtikrinti ekonominę ateitį nepriklausomai Palestinai. Tai apima Vakarų Kranto okupacijos nutraukimą, visų nelegalių gyvenviečių išardymą ir iki 1967 m. buvusių sienų pripažinimą, kai Rytų Jeruzalė buvo Palestinos valstybės sostinė.

Delegacija paragino vyriausybes atnaujinti ir padidinti finansavimą Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA). „UNRWA vaidmuo yra gyvybiškai svarbus teikiant pagrindines paslaugas ir padedant palestiniečiams tuo metu, kai to jiems labiausiai reikia.

„Atvykome čia norėdami sustiprinti savo įsipareigojimą Palestinos darbuotojams ir jų profesinėms sąjungoms – visi esame tos pačios šeimos nariai. Mūsų tikslas – demokratinė ir suvereni Palestina, gyvenanti taikiai ir saugiai kartu su saugiu Izraeliu. Žinome, kad profesinės sąjungos yra esminis bet kurios demokratijos elementas, ir kad stiprios ir demokratinės nepriklausomos sąjungos bus pagrindinis elementas siekiant šio tikslo Palestinoje.“

Daugelis pasaulinių profsąjungų per Gazos ir Vakarų Kranto profesines sąjungas jau nemažai prisidėjo teikiant pagalbą darbuotojams. Organizacija „Švietimo internacionalas“ (Education International) suteikė finansinę pagalbą daugiau nei 1 000 mokytojų Palestinoje ir prieglobstį daugiau nei 5 000 vaikų Rafahoje. Tarptautinė žurnalistų federacija teikia tiesioginę paramą reporteriams Gazoje ir valdo solidarumo centrą su darbo vietomis ir įranga Khan Younis mieste. Tarptautinė transporto darbuotojų federacija ir viešųjų paslaugų tarptautinė organizacija įsteigė solidarumo fondus, kad suteiktų neatidėliotiną pagalbą ir ilgalaikę paramą Palestinos transporto ir viešųjų paslaugų darbuotojams bei jų šeimoms.  Statybų ir miško darbuotojus jungianti tarptautinė organizacija (Building and Wood Workers’ International) suteikė humanitarinę pagalbą ir prieglobstį statybininkams ir jų šeimoms.

„Profesinės sąjungos yra pasaulinio taikos judėjimo dalis. Mes pasisakome už taiką kartu su tokiomis svarbiomis vertybėmis kaip demokratija ir žmogiškumas. Štai kodėl mes čia esame“, – reziumuojama delegacijos pareiškime.

www.ituc.csi.org nuotr.: ITUC generalinis sekretorius Lucas Triangle (kairėje) su Palestinos prezidentu Mahmoudu Abbasu.

Parengta pagal uniglobalunion.org

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!