Šeimos ir darbo įsipareigojimai: kas keičiasi nuo sausio 1 dienos?

Nuo kitų metų sausio 1 d. įsigalios keli itin svarbūs Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai, susiję su šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimu, – informuoja Valstybinė darbo inspekcija (VDI). T. y. dėl tėvystės atostogų, vaiko priežiūros atostogų bei sutrumpintos darbo laiko normos vaikus auginantiems darbuotojams.

Sutrumpinta darbo laiko norma vaikus auginantiems darbuotojams

 Nuo 2023 m. sausio 1 d. valstybės ir savivaldybių įstaigų, kurios išlaikomos iš valstybės arba savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto arba iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ir savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ir Lietuvos banko darbuotojams, kurie augina vaikus iki 3 metų, nustatoma sutrumpinta 32 valandų per savaitę darbo laiko norma, už nedirbtą darbo laiko normos dalį paliekant nustatytą darbo užmokestį. Ši sutrumpinta darbo laiko norma taikoma tik vienam iš tėvų (įtėvių) arba globėjų jų pasirinkimu, kol vaikui sukaks 3 metai.

Tėvystės atostogos galės būti skaidomos į dvi dalis

 Nuo sausio 1 d. įsigalioja pakeitimai dėl tėvystės atostogų. Iki šių pakeitimų tėvystės atostogos buvo nepertraukiamos. Įsigaliojus pakeitimams, darbuotojams po vaiko gimimo (arba įvaikinimo) galės būti suteikiamos 30 kalendorinių dienų tėvystės atostogos, kurios galės būti skaidomos į ne daugiau kaip dvi dalis. Šios atostogos suteikiamos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, kol jam sukanka 1 metai. Įvaikinimo atveju šios atostogos suteikiamos per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per vieną mėnesį nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos, išskyrus atvejus, kai įvaikintas sutuoktinio vaikas arba kai įtėviui jau buvo suteiktos atostogos tam pačiam vaikui prižiūrėti.

Neperleidžiamos vaiko priežiūros atostogos

 Nuo kitų metų sausio 1 d. randasi neperleidžiamosios vaiko priežiūros atostogos motinai ir tėvui (bent 2 mėnesiai tėčiui (įtėviui) arba globėjui ir 2 motinai (įmotei) arba globėjai).

Pagal VDI inf.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!