Trišalės tarybos posėdyje – net 4 Darbo kodekso pakeitimai

Balandžio 26 d. įvykusiame Lietuvos trišalės tarybos posėdyje svarstyti net keturi Seimo narių siūlomi Darbo kodekso pakeitimai.

Darbo kodekso 135 straipsnio pakeitimo projektu siūloma nustatyti teisę į penkių darbo dienų per metus mokymosi atostogų darbuotojams, kurie mokosi savišvietos būdu. Už mokymosi atostogas būtų neapmokama, nebent kolektyvinėse sutartyse susitariam kitaip.

Profesinės sąjungos iš esmės pritarė tokiam pasiūlymui, o darbdavių atstovai jį įvertino skeptiškai.

Darbo kodekso 138 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę) būtų suteikiama darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, vieną arba du vaikus iki šešiolikos metų; dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę) darbuotojams auginantiems tris ir daugiau vaikų iki šešiolikos metų. Šiuo metu tokia lengvata numatyta tik auginantiesiems du vaikus ir tik iki 12 metų.

Kitu to paties straipsnio siūloma numatyti, kad viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę) suteikiamas ir darbuotojams, turintiems tėvus (arba vieną iš jų), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis; turintiems tėvus (arba vieną iš jų), kurie serga sunkiomis ligomis, įrašytomis į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sunkių ligų sąrašą; turintiems tėvus (arba vieną iš jų), kuriems 75 metai ir daugiau.

Profesinė sąjungos vėlgi išreiškė pritarimą šiems pasiūlymams, o darbdavių pusė išsakė nemažai abejonių. Visi trys minėti projektai toliau bus svarstomi Darbo santykių komisijoje prie Trišalės tarybos.

Taip pat pritarta darbdavių pasiūlymui visas laisvas dienas, skiriamas darbuotojams, peržiūrėti kompleksiškai darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų susitikime.

Darbo kodekso 144 straipsnio pakeitimo projektu siūloma, kad kompensacijos už  kilnojamojo pobūdžio arba lauko sąlygomis atliekamą darbą būtų netaikomos nuolatinį darbą dirbantiems ir keleivių pervežimą vykdantiems miestų ir tarpmiestinio susisiekimo maršrutų vairuotojams.

LPSK pirmininkė Inga Ruginienė pasiūlė nesvarstyti šio projekto, nes jau yra priimta Trišalės tarybos pozicija atsisakyti šios kompensacijos apskritai. Trišalė taryba suformulavo savo poziciją, jog pastarajam Darbo kodekso pakeitimui nepritaria.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyresnysis patarėjas Linas Lasiauskas infromavo apie darbuotojų ir darbdavių organizacijų atstovų delegavimo tvarką į Tarptautinės darbo konferencijos 110-ąją sesiją, vyksiančią 2022 m. gegužės 27 – birželio 11 d. Ženevoje.

Kitas Trišalės tarybos posėdis numatytas  gegužės 24 d., jis, po ilgos pertraukos, turėtų įvykti „gyvai“.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!