LPSK prašo europarlamentarų prisidėti naikinant vyrų ir moterų atlyginimų nelygybę

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) kreipėsi į Lietuvoje išrinktus Europos Parlamento narius prašydama palaikyti teisėtus darbuotojų lūkesčius ir prisijungti prie Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) iniciatyvos dėl skaidraus darbo užmokesčio direktyvos stiprinimo.

„Profesinės sąjungos skatina imtis veiksmų, kad būtų panaikinta įsisenėjusi vyrų ir moterų atlyginimų nelygybė. To poreikį paaštrino pandemija, dar aiškiau atskleidusi darbo užmokesčio atskirtį. Juolab kad daugelis kovos su pandemija priešakinėse linijose stovėjusių darbuotojų buvo būtent moterys.  Esminis moterų darbuotojų vaidmuo per sveikatos krizę reikalauja sisteminio jų darbo užmokesčio pervertinimo. Svarbus įnašas turi būti apmokamas tinkamai“, – teigiama LPSK rašte.

Europos profesinės sąjungos sveikina paskelbus ilgai lauktą Europos Komisijos direktyvos pasiūlymą, kuriame bandoma pateikti detalias taisykles dėl darbo užmokesčio atskirties tarp lyčių sumažinimo. Kita vertus, nors paremta tinkamais principais, direktyva negarantuoja reikiamų teisių, kad iš pagrindų pakeistų negatyvią situaciją. Deja, direktyvos pasiūlyme matome kliūčių moterims darbuotojoms užsitikrinti joms priklausančią atlyginimų lygybę: išlieka apribojimų, stabdančių darbuotojų dalinimąsi informacija apie darbo užmokestį su kolegomis ar jiems atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis. Tai reikia pataisyti.

Taip pat svarbu, kad direktyvos pasiūlyme būtų garantuota, jog bendrovės turėtų teikti ataskaitas ir daryti auditus nepaisant jų dydžio. Būti galima nustatyti tiesiog retesnį ataskaitų teikimą, pavyzdžiui, įmonės, įdarbinančios daugiau nei 50 darbuotojų, galėtų teikti ataskaitas kas dvejus metus, o tos, kurios samdo mažiau nei 10 darbuotojų – kas trejus. Dabartinis pasiūlymas, kad ataskaitas būtų įpareigotos teikti tik tos kompanijos, kurios įdarbina daugiau nei 250 darbuotojų, yra nepriimtinas.

Kreipimesi į EP narius apgailestaujama, kad ES šalys narės atrodo labiau užsiėmusios abejonėmis dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų, nors be bendrų ES veiksmų kai kuriose valstybėse prireiks daugybės metų, kol bus pasiektos Sutarties nuostatose numatytos vienodo atlygio tarp vyrų ir moterų garantijos.

Europos profesinių sąjungų konfederacija, kurios narė yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, tiki, kad ši direktyva privalo tapti įrankiu, įgalinančiu moteris darbuotojas užsitikrinti atlyginimų skaidrumą ir kolektyviai derėtis, kad panaikintų lyčių atlyginimų skirtumą, darbo užmokesčio diskriminaciją ir moterų dominuojamų darbų nuvertinimą.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!