DNR plano veiksmų derinimas – demokratijos imitacija

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) su nerimu stebi procesus, susijusius su Finansų ministerijos parengtu ilgalaikių investicijų planu skatinti ekonomikai (DNR planas). Be viešųjų diskusijų parengtas planas nebuvo pristatytas pagrindiniams socialiniams partneriams Lietuvos trišalėje taryboje, o įgyvendinimo veiksmus iš pradžių ketinta derinti praktiškai tik su verslo organizacijomis.

„Esame įsitikinę, jog mokesčių mokėtojų lėšas investiciniams projektams gaunantys subjektai privalo vadovautis skaidraus verslo principais, vystyti efektyvų dialogą su darbuotojais ir užtikrinti atitinkamą darbo užmokesčio lygį. Visai tai galima garantuoti tik į priemonių įgyvendinimo kontrolės procesus įtraukus suinteresuotas visuomenės grupes bei užtikrinus plano veiksmų viešumą“, – komentuoja LPSK pirmininkė Inga Ruginienė.

LPSK liepos 22 d. raštu kreipėsi į premjerą Saulių Skvernelį su prašymu atsakyti į klausimus, kada ir kaip profesinės sąjungos bus įtrauktos į DNR plano veiklas bei plano stebėseną ir įgyvendinimo  kontrolę.

Jau kitą dieną iš Centrinės projektų valdymo agentūros sulaukta kvietimo dalyvauti Investicijų komiteto veikloje.  „Tai, kas ten vyksta, negalima pavadinti nei derinimu, nei juo labiau konsultavimusi, tik pateikiama informacija ir dargi imituojama demokratija neva balsavimu pritariant projektams. Viename posėdžių iškėliau klausimą dėl Investicijų komiteto veiklos formalumo bei tikslingumo, kai nėra ir iki tol nebuvo galimybės profesinėms sąjungoms ne tik teikti savo pasiūlymų koncepcijoms, bet ir dalyvauti jų rengimo stadijoje. Nustebino finansų viceministrės Loretos Maskaliovienės atsakymas, jog LPSK esą aktyviai dalyvavo rengiant DNR priemonių planą, o pasiūlymai buvo vertinami diskutuojant, kas visiškai nėra tiesa“, – sako LPSK vadovė.

Todėl liepos 30 d. LPSK informavo vyriausybę, jog suspenduoja dalyvavimą komiteto veikloje iki bus užtikrintas proceso skaidrumas bei tinkamas socialinių partnerių įtraukimas. „Mūsų tolesnis dalyvavimas komiteto veikloje gali sudaryti klaidingą pritarimo komiteto veiklos metodams įspūdį ir suteikti komiteto sprendimams teisėtumo, kurio jie nėra verti“, – teigiama rašte.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!