EK pradeda svarstyti apie tvirtą socialinę politiką siekiant užtikrinti teisingą pertvarką

Europos Komisija (EK) pateikė komunikatą dėl tvirtos socialinės Europos kūrimo teisingai pertvarkai užtikrinti. Jame išdėstyta, kaip socialinė politika padės įveikti šiandienos iššūkius ir pasinaudoti galimybėmis, siūlomi artimiausių mėnesių ES lygmens veiksmai ir prašoma grįžtamosios informacijos apie tolesnius visų lygmenų veiksmus užimtumo ir socialinių teisių srityje.

Taip pat EK su socialiniais partneriais – įmonėmis ir profesinėmis sąjungomis – pradeda pirmąjį konsultacijų, kaip ES valstybių darbuotojams užtikrinti teisingą minimalų darbo užmokestį, etapą.

Paskelbti dokumentai grindžiami 2017 m. lapkričio mėn. ES institucijų ir vadovų paskelbtu Europos socialinių teisių ramsčiu.

 

Konsultacijos dėl Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo

Europos Komisija ragina visas ES šalis, regionus ir partnerius išreikšti nuomonę dėl tolesnių veiksmų ir pateikti ramsčio tikslų įgyvendinimo planus. Šia informacija bus pasinaudota 2021 m. rengiant veiksmų planą, kuriame bus atsižvelgta į visas nuomones ir kuris bus pateiktas patvirtinti aukščiausiu politiniu lygmeniu. Suinteresuotieji subjektai pastabas dėl ramsčio įgyvendinimo gali pateikti atsakydami į šią apklausą.

EK planuojamos iniciatyvos 2020 m., kuriomis bus prisidedama prie Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo:

  • teisingas minimalus darbo užmokestis ES darbuotojams;
  • Europos lyčių lygybės strategija ir privalomos darbo užmokesčio skaidrumo priemonės;
  • atnaujinta Europos įgūdžių darbotvarkė;
  • atnaujinta Jaunimo garantijų iniciatyva;
  • aukščiausiojo lygio susitikimas darbo platformose klausimais;
  • Žalioji knyga dėl senėjimo;
  • neįgaliesiems skirta strategija;
  • demografijos ataskaita;
  • Europos nedarbo draudimo išmokų perdraudimo sistema.

 

Konsultacijos dėl teisingo minimalaus darbo užmokesčio

Europos Komisija su įmonėmis ir profesinėmis sąjungomis pradėdama pirmąjį konsultacijų, kaip ES valstybių darbuotojams užtikrinti teisingą minimalų darbo užmokestį, etapą nori sužinoti, ar, socialinių partnerių nuomone, reikia imtis ES veiksmų ir, jei taip, ar jie nori dėl to derėtis tarpusavyje.

Neturimas omenyje visiems vienodas minimalus darbo užmokestis. Bet kokiame galimame pasiūlyme bus atsižvelgiama į nacionalines tradicijas, kolektyvines sutartis ir teisines nuostatas. Kai kuriose šalyse jau veikia puikios sistemos. Europos Komisija nori užtikrinti, kad visos sistemos būtų tinkamos, pakankamos aprėpties, apimtų išsamias konsultacijas su socialiniais partneriais ir turėtų tinkamą atnaujinimo mechanizmą.

 

 

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_18

Suinteresuotųjų subjektų pastaboms dėl ramsčio įgyvendinimo skirtas puslapis

Pirmasis konsultacijų su socialiniais partneriais, kaip ES darbuotojams užtikrinti teisingą minimalų darbo užmokestį, etapas

 

Šaltinis: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje