Atviras laiškas akademinei bendruomenei

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) pirmininko prof. Sigito Vaitkevičiaus kreipimasis:

Gerb. Kolegos,

dėkojame Jums, kad įspėjamojo streiko metu buvote pilietiški, solidarūs ir prisijungėte prie mūsų. Rezultatas, kurį pasiekėme, galėjo būti ir geresnis, tačiau derybose retai kada viena pusė gauna viską, ko siekia. Kol kas manome, kad mūsų pasirinkta derybinė taktika leido bendruomenei pamažu, bet užtikrintai kasmet (pagal šakos kolektyvinę sutartį) gauti vis didesnį darbo užmokestį. Išsiderėtas 2025 metais 150 procentų dydžio atlyginimas, skaičiuojant nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio, mūsų skaičiavimu, bus ne mažiau kaip du kartus didesnis, nei jis buvo 2017 metais pradėjus kolektyvines derybas. Mes suprantame, kad dėl itin spartaus vartojimo ir kainų augimo dabartinis darbo užmokestis vis dar išlieka menkai konkurencingas, tačiau kartu prašome suprasti ir tai, kad šiandien profesinės sąjungos negali pasigirti ypač dideliais biudžetais, reikalingais nusipirkti eterio laiką, būtiną pritraukiant visuomenės dėmesį siekiant parodyti mokslininkų ir dėstytojų svarbą valstybei. Vis dėl to pavyko pasiekti susitarimų, dėl kurių trejus metus iš eilės didinamas aukštojo mokslo darbuotojų darbo užmokestis, kuris iki tol tik mažėjo.

Taip pat norime padėkoti visiems žmonėms, institucijoms, kurie prisidėjo prie aukštųjų mokyklų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo. Vieni formaliai, kiti neformaliai bendraudami su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, su LR Vyriausybe bei LR Seimu, dar kiti atsiliepdami į kvietimą vieningai pademonstruoti nepritarimą nulinei finansavimo politikai ar gerai atlikdami savo darbą ir formuodami teigiamą nuomonę apie akademinę bendruomenę.

Patikiname, kad mes ties esamu rezultatu nesustojame ir toliau tęsiame pradėtą darbą, kad darbo apmokėjimas aukštajame moksle ir toliau didėtų. Kitas mūsų žingsnis yra bendradarbiavimas su LR Seimu bei LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija ieškant naujų galimybių, kaip pritraukti papildomą finansavimą neakademinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimui dar 2020 metais. Tokios finansavimo galimybės gali atsirasti ir per metus, todėl ieškosime būdų jomis pasinaudoti.

Kartu norime priminti, kad viena Vilniaus universiteto profesinė sąjunga kolektyvinėse derybose teisėtai dalyvauja Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos sudėtyje, dėl to yra visateisė kolektyvinio susitarimo bendraautorė. Manome, kad ir Vilniaus universitetas kaip kolektyvinės sutarties šalis turėtų laikytis pasirašyto kolektyvinio susitarimo.

Kritikuotina Vilniaus universiteto vadovybės pozicija, kuri nebuvo apginta laiku, derantis per universitetui atstovaujančią profesinę sąjungą. Todėl Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS) kaip aukštąsias mokyklas vienijanti šakinė organizacija nepritaria Vilniaus universiteto sudėtyje veikiančios profesinės sąjungos indėlio menkinimui ir kviečia Vilniaus universitetą dar kartą apsvarstyti savo poziciją ir priimti apgalvotą ir racionalų sprendimą.

Kolektyvinės sutarties priedo pasirašymas ir susitarimas su LR Vyriausybe dėl 2020-ųjų metų aukštojo mokslo finansavimo yra tik tarpinis susitarimas. Greitu laiku prasidės naujas derybų ciklas, kurio metu bus galima derėtis dėl geresnių sąlygų aukštojo mokslo darbuotojams. Kviečiame Vilniaus universiteto vadovybę jame aktyviai dalyvauti per veikiančią Vilniaus universiteto profesinę sąjungą.

Taip pat kviečiame ir kitus, norinčius tapti aktyviais derybų proceso dalyviais, jungtis prie LAMPSS ir tapti derybų komandos dalimi, kad tinkamai būtų atstovaujama ir jūsų nuomonei.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!