LPSK valdybos posėdyje

Rugsėjo 16 dieną įvyko eilinis Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) valdybos posėdis. Jo pradžioje buvo numatyta diskusija su Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininku Gintautu Palucku. Kalbėta įvairiausiomis temomis: nuo rinkimų (esamų ir būsimų), mokesčių klausimų iki darbuotojų problemų įvairiuose sektoriuose.

LPSK pirmininkė Inga Ruginienė informavo valdybos narius apie neoficialų susitikimą su vidaus reikalų ministre Rita Tamašuniene bei oficialų vizitą Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) dėl regiono plėtros tarybų, kurios sudarytos ydingai, nes jose atstovaujami beveik vien tik verslo  interesai. VRM informavo, jog rengiamasi koreguoti Regioninės plėtros įstatymą, suteikti minėtoms taryboms daugiau teisių, pažadėta, jog profesinių sąjungų atstovai bus įtraukti į teisėkūros procesą. LPSK siekia, kad regiono plėtros tarybose turėtų būti bent po viena darbuotojų atstovą.

Valdyba taip pat informuota, kad LPSK dar gegužį kreipėsi į išrinktąjį Prezidentą dėl susitikimo, o rugsėjo pradžioje jo patarėjai pasikvietė LPSK atstovus į Prezidentūrą. Su Prezidentu Gitanu Nausėda numatomas susitikimas rugsėjo 18 d., į jį kviečiami Lietuvos trišalės tarybos nariai. Valdybos posėdyje tartasi, kokios temos turėtų būti keliamos vizito metu.

Kalbant apie vykstančias derybas su darbdavių atstovais dėl Darbo kodekso pakeitimų valdyba informuota, jog Vyriausybės teikti pasiūlymai, kuriems pritaria abi šalys, perduodami darbo santykių komisijai prie Trišalės tarybos, vėliau jie bus svarstomi Trišalėje taryboje, ir tikimasi, jog vieningai sutarus viskas paketas keliaus į Seimą. Dėl abiem pusėms „jautresnių“ pasiūlymų tuo tarpu bus ieškoma kompromiso.

Valdyba apsvarstė Vyriausybės siūlymą, kad didesnis nei vidutinis šalies darbo užmokestis turėtų būti mokamas į darbuotojų banko sąskaitas. Toks pakeitimas esą prisidėtų prie šešėlio mažinimo, taip pat palengvintų darbuotojų teisių gynimą darbo ginčų komisijose. Valdyba nutarė kartelę dar labiau nuleisti ir siūlyti prievolę atlyginimą mokėti pavedimu į sąskaitą jau nuo minimalios mėnesio algos.

LPSK tarptautinių ryšių sekretorė Vaiva Sapetkaitė informavo valdybą apie savaitę už klimatą, kuri prasideda rugsėjo 20 d. ir tęsis iki 27 d. Pastarąją dieną yra numatytos eitynės už klimatą, o LPSK jau yra nusprendusi jose dalyvauti. Pranešėja pabrėžė, jog aktyviai įsitraukti į pasaulinį judėjimą už klimatą ragina ir tarptautinės profesinių sąjungų konfederacija.

Visi savaitės renginiai:

Rugsėjo 20 diena – Protestas Už Klimatą https://www.facebook.com/events/479279769553075/
Rugsėjo 21 diena – Neries valymas Tuskulėnų rimties parke
https://www.facebook.com/events/1210711489133579/
Rugsėjo 22 diena – Atrišk man akis
https://www.facebook.com/events/3018864244794819/
Rugsėjo 23 diena – JT klimato susitikimo sumirimas
https://www.facebook.com/events/547002986130102/
Rugsėjo 24 diena – Plakatų ir marškinėlių kūrybinės dirbtuvės
https://www.facebook.com/events/492630684896837/?ti=cl
Rugsėjo 25 diena – Filmo peržiūra “Tomorrow”
https://www.facebook.com/events/850566462003977/?ti=as
Rugsėjo 26 diena
Rugsėjo 27 diena – Eitynės Už Ateitį https://www.facebook.com/events/353475585565050/?ti=cl

Posėdyje taip pat iškeltas klausimas dėl neišnaudotų atostogų. Mat turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus metus, nuo 2020 m. liepos 1 d. nebeteks teisės jų išnaudoti arba gauti už jas kompensacijos. Valdybos nariai vieningai pritarė, jog sukauptos atostogos (dažniausiai ne dėl darbuotojų kaltės) yra darbuotojų uždirbtas laikas ir pinigai, todėl negalima leisti, kad iš jų tai būtų atimta.

LPSK priklausančios organizacijos paprašytos išsiaiškinti šios problemos mastą, kad LPSK galėtų šiuo klausimu toliau dirbti ir siūlyti valdžiai sprendimo būdus.

LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė informavo apie spalio 22 d. Vilniuje numatomą konferenciją „Migracija iš trečiųjų šalių. Situacija šalyje. Grėsmės ir iššūkiai“.

Kitas LPSK valdybos posėdis – spalio 21 d.

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!