Susitikti su ministru nutarta reguliariai

Rugsėjo 12 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkė Inga Ruginienė susitiko su socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu.

Aptartos kelių transporto vairuotojų darbo užmokesčio problemos, konkrečiai – kolektyvinės derybos su asociacija „Linava“. Kaip žinoma, neradus kompromiso, LPSK yra iš derybų yra pasitraukusi, tačiau tebevyksta diskusijos su profesinei sąjungai „Solidarumas“ priklausančių transportininkų atstovais. LPSK pirmininkės Ingos Ruginienės teigimu, jeigu LPSK matytų, kad yra prošvaisčių susitarti dėl darbuotojams palankių sąlygų, ji matytų galimybių sugrįžti į derybas.

Susitikime aptartas ir Socialinio dialogo skatinimo įstatymo projektas, profesinių sąjungų ir darbdavių derybų dėl Darbo kodekso eiga, darbo grupės, skirtos klausimams, susijusiems du Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimu, veikla arba, tiksliau, – jos nebuvimas.

I. Ruginienė iškėlė aktualią problemą, susijusią su informavimu-konsultavimu privataus kapitalo įmonėse. LPSK stebi nerimą keliančią tendenciją, jog darbdaviai ciniškai apeina Darbo kodekse numatytą prievolę informuoti darbuotojus ir su jais konsultuotis versdami darbo tarybų narius pasirašyti konfidencialumo sutartis. Tokiu būdu, jokia informacija nepasiekia ne tik darbuotojų, bet net ir jiems atstovaujančių profesinių sąjungų. Aptarta galimybė į Darbo kodeksą įtraukti punktą, jog su darbuotojų darbo sąlygomis įmonėse susijusios informacijos negalėtų blokuoti jokios konfidencialumo sutartys.

Susitikime iškelta ir gilėjanti darbuotojų saugos ir sveikatos problema – psichosocialinė rizika ir su darbu susijęs stresas. Abi pusės sutiko, jog sparčiai daugėja darbuotojų, susiduriančių šio tipo veiksniais, t.y.  darbo reorganizavimu arba menkomis darbo garantijos, ilgu darbo laiku arba per dideliu darbo krūviu, priekabiavimu bei smurtu darbe. Sutarta, jog šis klausimas turėtų tapti vienu iš prioritetų abiejų pusių bendradarbiavime.

Kartu su LPSK pirmininke ir ministru susitikime dalyvavo „Solidarumo“ pirmininkė Kristina Krupavičienė ir viceministrė Eglė Radišauskienė. Nutarta tokio formato susitikimus daryti reguliariai, kitas numatytas spalio 22 d.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!