Pasaulinės kampanijos dėl klimato savaitė

Europos profesinių sąjungų konfederacija kviečia savo nares – nacionalines profesinių sąjungų konfederacijas – aktyviai prisidėti prie Pasaulinės kovos su klimato krize savaitės rugsėjo 20-27 d. Tą savaitę, rugsėjo 23 d., Niujorke (JAV) vyks ypač svarbus renginys – JT aukščiausiojo lygio susitikimas klimato politikos klausimais.

Profesinių sąjungų judėjimas jau ne kartą išreiškė tvirtą poziciją dėl įsipareigojimų prisidėti kovojant su klimato krize, akcentuodamas, kad reformų įgyvendinimas turi būti teisingas. Kitaip tariant, perėjimo prie mažiau taršios ekonomikos neigiami padariniai darbuotojams privalo būti kuo labiau sušvelninti.

Šie strateginiai tikslai patvirtinti aukščiausiu lygiu: vasarą Vienoje, Austrijoje, vykęs Europos profesinių sąjungų konfederacijos kongresas darbuotojų įtraukimą į klimato iniciatyvas paskelbė vienu iš šios ETUC kadencijos prioritetų.

„Nuo tada pamatėme beprecedenčius gaisrus Amazonėje ir Sibire, ledynų tirpimą Grenlandijoje, mirtinus musonus Indijoje, karščio bangas visoje Europoje – visa tai daro didelį poveikį darbuotojams ir bendruomenėms“, – pažymi ETUC vadovybė, ragindama savo nares kuo aktyviau prisidėti prie su klimato krize susijusių akcijų, kartu siekiant užtikrinti socialiai teisingus pokyčius.

ETUC vadovai prisijungs prie demonstracijos Briuselyje rugsėjo 20 d. ir skatina profesinių sąjungų narius nelikti abejingais klimato problemoms savose šalyse, ypač – rugsėjo 20-27 d.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija taip pat aktyviai jungsis prie tarptautinės kampanijos dėl klimato krizės. Rugsėjo 27 d. dalyvausime „Eitynėse už ateitį“, kur kviečiame prisijungti visus LPSK narius; taip pat komunikuosime profesinių sąjungų poziciją bei pasiūlymus dėl klimato krizės padarinių darbo rinkai bei patiems darbuotojams.

Daugiau informacijos apie tarptautinę kovos su klimato iniciatyvą galima rasti čia: https://globalclimatestrike.net/

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!