Moterų centro renginys

Rugsėjo 5-7 dienomis, Palangoje, įvyko tradicinis Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) Moterų centro organizuojamas seminaras moterims. Jame per 30 iš visos Lietuvos susibūrusių profesinių sąjungų atstovių klausėsi įdomių pranešimų apie socialinį dialogą Europoje ir Lietuvoje bei kolektyvinių derybų problematiką įmonės, šakos bei nacionaliniu lygiu.

Pirmąją dieną pranešimus skaitė LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė, LPSK Moterų centro pirmininkė Irena Petraitienė, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininko pavaduotoja, teisininkė Dalia Jakutavičė,

Antrąją dieną apie darbo sutarties nutraukimo atvejus pasakojo Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) atstovės Dovilė Pranauskienė ir Asta Žvaliauskienė, apie demokratinį įmonių valdymą  kalbėjo Jolanta Bielskienė iš VDI.

Vėliau buvo svarstomi Moterų centro nuostatai, vyko ir darbas grupėse. Jose buvo ieškoma sprendimų, kaip stiprinti Moterų centro, profesinių sąjungų veiklą, pritraukti naujų narių, kokias nuostatas įtraukti į kolektyvines sutartis siekiant pagerinti socialiai pažeidžiamų grupių (neįgaliųjų, priešpensinio amžiaus, besilaukiančių moterų) darbo sąlygas, kt.

LPSK Moterų centro inf.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!