Viešojo sektoriaus darbuotojai laukia algų kėlimą numatančio dokumento

Šiemet, kaip ir pernai profesinės sąjungos su Vyriausybe derėjosi dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties 2020 metams. Derybos, kiek ateinančiais metais kils apie 180 tūkst. biudžetinio sektoriaus darbuotojų atlyginimai, jau pasibaigusios, tačiau kolektyvinė sutartis dar nepasirašyta.

Biudžetinio sektoriaus darbo apmokėjimą reglamentuojančiame įstatyme nurodyta, jog ateinančių finansinių metų pareiginės algos bazinis dydis, kuris taikomas apskaičiuojant valstybės tarnautojų, pareigūnų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, politikų ir teisėjų darbo užmokestį, nustatomas nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje iki einamųjų metų birželio 1 dienos. Priešingai nei pernai, šiemet derybos prasidėjo laiku ir baigėsi gegužės viduryje: galutines derybines nuostatas šalys suderino dar gegužės 17 d. posėdyje.

Nelengvose, tris mėnesius trukusiose derybose sutarta, kad pareiginės algos bazinis dydis 2020 augtų nuo 173 iki 176 eurų bei kiltų mažiausi koeficientai, taikomi apskaičiuojant atlyginimus. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) derybose nuosekliai laikėsi pozicijos, jog ženkliausiai atlyginimų didėjimą turi pajusti mažiausias algas gaunantys viešojo sektoriaus darbuotojai, t.y. dirbantieji kultūros įstaigose, visuomenės sveikatos centruose, taip pat socialiniai darbuotojai, švietimo pagalbos specialistai, ugniagesiai ir kt.

„Mūsų skaičiavimais, pagal suderėtas nuostatas mažiausias darbo užmokestis, gaunamas statutinių pareigūnų ir valstybės tarnautojų turėtų kilti vidutiniškai apie 15 proc., dirbančiųjų pagal darbo sutartis – vidutiniškai apie 30 proc. Švietimo sektoriaus darbuotojams turėtų būti panaikintas koeficientų intervalas paliekant maksimalią ribą“, – sako LPSK pirmininkė Inga Ruginienė. Be to, kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams yra numatytos dvi papildomos apmokamos atostogų dienos (šiemet – viena) bei mokymosi atostogos.  Tai palies apie 40 tūkst. viešojo sektoriaus darbuotojų.

Primename, jog LPSK nepritarė viešojo sektoriaus iki 2025 finansavimo strategijai, nes nebuvo atsižvelgta į LPSK teiktas esmines pastabas. „Mes sakėme, jog tikrieji Vyriausybės ketinimai kaip tik ir išryškės derantis dėl konkrečių atlyginimų dydžių kitiems metams. Derybos įvyko, baigiasi birželis, tačiau dokumento pasirašymas užtruko.  Mums nerimo sukėlė finansų ministro Viliaus Šapokos pareiškimai, jog Vyriausybės įsipareigojimai tėra „pasiūlymai“, dėl kurių įgyvendinimo neva bus sprendžiama tik tada, kai ministrai įrodys, jog yra pasirengę daryti pertvarkas ir lėšas panaudos efektyviai. Tai – netoleruotina“, – komentuoja Inga Ruginienė.

LPSK tikisi, jog dokumentas bus pasirašytas dar šį mėnesį.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!