Įvyko eilinis LPSK valdybos posėdis

Sausio 21 d. įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) valdybos posėdis.

LPSK pirmininkė Inga Ruginienė supažindino valdybos narius su sausio 22 d. įvyksiančio Lietuvos trišalės tarybos posėdžio darbotvarke. Ji apgailestavo, kad posėdžių darbotvarkės su medžiaga pastaruoju metu atsiunčiamos kelios dienos prieš posėdį, o taip neturėtų būti.

Diskutuota dėl Darbo kodekso 179 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, kuris garantuos profesinių sąjungų padaliniams laisvę veikti darbdavių lygmeniu. Mat praktika parodė, kad viena naujojo Darbo kodekso nuostata apsunkino aukštesnio lygmens profesinių sąjungų teises steigti savo padalinius darbdavio lygmeniu. Projektui jau yra pritarta po pateikimo Seime, o artimiausiame posėdyje jis bus svarstomas Trišalėje taryboje.

Kitas projektas, kuris bus pristatytas Trišalėje taryboje, – LR Socialinio dialogo skatinimo įstatymo projektas. Diskutuota dėl profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovavimo kriterijų, kuriuos bus siūloma patikslinti.

LPSK pirmininkė informavo apie transportininkų klausimus, nes asociacija „Linava“ piktybiškai neina į kolektyvines derybas, kuriose galima būtų išspręsti įsisenėjusias vairuotojų darbo užmokesčio problemas. Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė informavo, kad „Linava“ kviečia į darbo grupę, tačiau, jos teigimu, tai yra manipuliacija, nes dar 2017 m. buvo paskirti derybininkai, bet derybos taip ir neprasidėjo. O dabar kuriama darbo grupė „Dėl transporto sektoriuje kylančių problemų sprendimo kolektyvinių derybų keliu“, kas tik parodo, jog vengiama tikrųjų derybų. „Todėl šiuo metu mes norime valstybės paramos, kad darbo užmokesčio transporto sektoriuje klausimas būtų sureguliuotas Vyriausybės nutarimais“, – sakė J. Jančiauskienė.

LPSK pirmininkė pasidalino informacija apie Vyriausybės sudarytos komisijos „Ilgalaikio, tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 strategijos projekto parengimo“ veiklą. Sausio 16 d. komisijos pirmininkas vicekancleris Deividas Matulionis pasikvietė profesinių sąjungų atstovus išklausyti jų lūkesčių. „Kol kas jokio postūmio nematyti, vyksta tik formalus situacijos aptarimas, mums pateikiami vidutiniai darbo užmokesčiai. Apskritai susidaro vaizdas, kad padėtis viešajame sektoriuje visai nebloga, net nebeaišku, ką ši komisija turi padaryti“, – kalbėjo I. Ruginienė.

Strategijos projektas dar nėra parengtas, jį žadėta pateikti iki posėdžio, kuris numatytas sausio 25 d.

Taip pat informuota, kad LPSK yra prisistačius kolektyvinėms deryboms dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties dėl bazinio dydžio, Vyriausybės vicekancleris yra patikinęs, jog derėtis įgalios Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją.

LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė informavo, kad sausio 29 d., 15 val., viešbutyje „Ratonda“ įvyks debatai su kandidatais į Vilniaus merus, kuriuos moderuos žurnalistas Aurimas Perednis.

Nuspręsta, kad LPSK tarybos posėdis įvyks kovo 7 d.