Diskusijos dėl viešojo sektoriaus darbuotojų algų

Sausio 4 d. įvyko trečiasis Vyriausybės sudarytos komisijos dėl viešojo sektoriaus finansavimo posėdis. Pateiktos keturios prezentacijos apie situaciją bendrai viešajame sektoriuje ir atskirai sveikatos apsaugos, kultūros ir socialinės apsaugos srityse.

Anot Lietuvos profesinės sąjungos konfederacijos (LPSK) pirmininkės Ingos Ruginienės, šie duomenys komisijos nariams nebuvo atsiųsti iš anksto, į tokią gausybę informacijos ir skaičių įsigilinti, juos suprasti, pakomentuoti ar pateikti poziciją tiesiog nebuvo įmanoma.

Tuo tarpu praeitame posėdyje prašytų skaičių, – kiek atskiruose sektoriuose dirba darbuotojų pagal pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų grupes, – posėdyje nebuvo pateikta.

Kalbant apie biudžetinio sektoriaus darbuotojų pareiginių algų bazinio dydžio nustatymą linkstama link to, kad jis turįs būti nustatytas tam tikra formule, kuri dar nebuvo pasiūlyta. I. Ruginienės teigimu, neaišku, koks ateityje šiame procese tuomet bus profesinių sąjungų vaidmuo, jeigu derybų dėl minėto dydžio lyg ir nebereiks. Diskusijos šiuo klausimu dar bus tęsiamos.

Posėdyje taip pat informuota, kad jau sausio 18 d. ketinama pristatyti Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos projektą. Šį dokumentą Vyriausybės komisija Seimui turi pateikti iki kovo 10 d.

Sausio 9 d. Vyriausybėje numatyta apskritojo stalo diskusija viešojo sektoriaus finansavimo ir efektyvumo didinimo klausimais. Joje dalyvaus Vyriausybės vadovas ir nariai, ekonomikos ekspertai, profesinių sąjungų atstovai. Diskusijoje planuojama aptarti šias temas:

  • Viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų lygis: kur esame ir ko siekiame?
  • Darbo viešajame sektoriuje apmokėjimo susiejimas su rezultatais.
  • Viešojo sektoriaus efektyvumas: galimybės ir rizikos.

Posėdyje pristatytos prezentacijos:

Viešojo sektoriaus darbuotojų apmokėjimo sistemos tobulinimas ir atlyginimų didinimo gairės;

Efektyvumo didinimas kultūros srityje;

Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokestis;

Siūlymai dėl galimų vidinių rezervų ir efektyvumo didinimo sveikatos apsaugos srityje.

Praeito posėdžio protokolas.

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!