TDO: Europos ir Vidurio Azijos profsąjungos aktyviau sieks Darnaus vystymosi tikslų

Profesinės sąjungos iš Europos ir Centrinės Azijos valstybių susitiko Kišiniove, Moldovoje, kad susitartų dėl bendro požiūrio įgyvendinant Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus.

Jų vertinimu, socialinis dialogas vaidina esminį vaidmenį, siekiant, kad šiame procese būtų deramai atsižvelgiama į darbuotojų organizacijų balsą. Ypač – įgyvendinant šiuos tikslus nacionaliniu mastu.

Tarptautinės darbo organizacija (TDO) įsitikinusi, kad vyriausybės, darbdavių ir darbuotojų organizacijos yra pagrindiniai partneriai siekiant tinkamai įgyvendinti JT Darnaus vystymosi tikslus.

„Per darbuotojų ugdymą, kampanijas ir dalyvavimą socialiniame dialoge profesinės sąjungos atlieka svarbų darbą, padedantį įgyvendinti Darnaus vystymosi tikslus“, – teigia TDO Darbuotojų veiklos Darbuotojų biuro atstovas Sergejus Glovackas.

Pasak eksperto, profesinės sąjungos ypač palaiko 8-ąjį ir 10-ąjį tikslus, t. y. 8. Geros darbo vietos ir ekonomika: skatinti tvarią, visapusę ir darnią ekonomikos raidą, užtikrinti pilnutinį ir produktyvų aprūpinimą darbu ir tinkamą darbą kiekvienam ir 10. Nelygybės sumažinimas: sumažinti nelygybę tarp atskirų šalių.

Vis tik regiono profesinių sąjungų atstovai atkreipė dėmesį, kad, norint įgyvendinant DVT, nuo to neatsiejama būtinybė gerbti darbuotojų teises, ypač – asociacijų laisvę.

„Asociacijų laisvė ir socialinis dialogas yra būtinos prielaidos profesinėms sąjungoms prisidėti prie Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo“, – pabrėžė Tarptautinės profesinių sąjungų  konfederacijos Paneuropos regiono tarybos (ITUC/PERC) vykdantysis sekretorius Anton Leppik.

TDO laikosi pozijos, kad profesinėms sąjungoms būtina aktyviau įsitraukti į JT Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą. Tam nacionalinėms organizacijoms yra parengtos gairės, kuriose patariama kaip tai galima efektyviai padaryti. Jas galima rasti čia: Trade Union Reference Manual on the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Pagal Tarptautinės darbo organizacijos informaciją parengė Vaiva Sapetkaitė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!